Modele systemu nawadniania dokorzeniowego — uzupełniającego (RWS S) 25,4 cm (10")

System nawadniania dokorzeniowego (RWSS) firmy Rain Bird umożliwia ominięcie zagęszczonej gleby i bezpośrednie dotarcie do systemów korzeni drzew i krzewów, dostarczając im wodę, tlen oraz składniki odżywcze.

Opatentowany zbiornik o splocie koszykowym umożliwia montaż podpowierzchniowy do głębokości 25,4 cm (10"). Modele z systemu RWS S są przeznaczone do stosowania z urządzeniami dozującymi wodę, takimi jak głowica deszczująca lub kroplownik.

RWS sprzyja ochronie inwestycji w postaci drzew i krzewów, zwiększając efektywność nawadniania i estetykę krajobrazu poprzez stymulację głębokiego wzrostu korzeni i rozwoju drzew.

Proponowany produkt

Właściwości

Zalety produktu
Ochrona inwestycji — głębokie i szerokie korzenie zapewniają odporność na przesadzanie, stabilność przy silnych wiatrach oraz szybki i zdrowy wzrost
Wydajność nawadniania — nawadnianie podpowierzchniowe minimalizuje spływanie i parowanie wody
Estetyka krajobrazu — instalacja na poziomie gruntu minimalizuje zakłócenia harmonii elementów architektury krajobrazu
Charakterystyka produktu
Napowietrzanie i nawadnianie pod powierzchnią ziemi zapobiega „szokom przesadzeniowym” drzew i krzewów po przesadzeniu
Rozwiązanie o najwyższej wydajności w dziedzinie nawadniania drzew — nawet 95-procentowa wydajność nawadniania przy minimalnych stratach od wiatru, przez parowanie oraz na krawędziach
Estetycznie wykonany emiter podziemny RWS pozwala uzyskać naturalny wygląd terenu zielonego
Kratka blokująca na poziomie gruntu zapobiega aktom wandalizmu
Produkt pomaga zapobiegać wzrostowi korzeni płytkich i uszkadzaniu podłoży twardych
Estetyczna instalacja pod poziomem gruntu
Samodzielne, fabrycznie zmontowane jednostki gwarantują pełną niezawodność

Specyfikacje

Dane techniczne
Zatrzaskowa nasadka i nasadka bazowa 5,1 cm (2”) zaślepiają półsztywny korpus siatkowy 25,4 cm (10”)
Opcje: Zawór zwrotny zapobiegający wypływowi wody z przewodów Rękaw osłaniający do zastosowania w glebach piaszczystych

Wymiary

średnica 5,1 cm x długość 25,4 cm (2” x 10”) Wlot 1/2"(15/21) M NPT

Porównanie modeli

RWS-S-B-C-1401

  • Kroplownik 0,95 l/m (0,25 gpm) & i zawór zwrotny na przedłużce, wlotowe kolanko z gwintem spiralnym 1/2" (15/21) M NPT
  • RWS-S-B-1401

  • Kroplownik 0,95 l/m (0,25 gpm) na przedłużce, wlotowe kolanko ze spiralnym gwintem 1/2" (15/21) M NPT
  • Powiązane dokumenty