Zasady korzystania z plików cookie spółki Rain Bird Corporation
 

Spółka Rain Bird Corporation („Rain Bird”) oraz jej podmioty zależne (zwane zbiorczo „Rain Bird”, „my”, „nas”, „nasz” itp.) rozumie, że ochrona prywatności jest ważna dla użytkowników, i zobowiązuje się do zapewnienia przejrzystości w zakresie stosowanych przez nią technologii.  W niniejszych Zasadach korzystania z plików cookie opisano, w jaki sposób korzystamy z plików cookie, znaczników web beacon, znaczników pikselowych oraz podobnych technologii śledzących (zwanych zbiorczo „Plikami cookie oraz innymi technologiami śledzącymi”), gdy użytkownik odwiedza dowolną witrynę internetową Rain Bird, na której zamieszczono niniejsze Zasady („Witryna internetowa” lub zbiorczo „Witryny internetowe”).  

Korzystanie z plików cookie / technologii śledzącej
Pliki cookie oraz inne technologie śledzące (takie jak znaczniki pikselowe i web beacon) składają się z niewielkiej liczby bitów danych, które często zawierają anonimowy lub uniemożliwiający ustalenie tożsamości unikalny identyfikator. Witryny internetowe, aplikacje oraz inne usługi wysyłają te dane do przeglądarki użytkownika, gdy po raz pierwszy zażąda on dostępu do witryny internetowej, a następnie przechowują te dane na komputerze użytkownika, tak aby witryna internetowa mogła uzyskać dostęp do informacji, jeśli użytkownik po raz kolejny zażąda dostępu do stron danego serwisu. Za pomocą tych technologii możemy gromadzić i przechowywać informacje na temat użytkowania Witryn internetowych lub platform Rain Bird (na przykład odwiedzanych stron, przeglądanych treści, zapytań oraz wyświetlanych reklam), które następnie wykorzystamy do zrozumienia preferencji użytkowników, dzięki czemu będziemy mogli zapewnić lepszą jakość świadczonych usług na przyszłość, a także do skompilowania danych zagregowanych na temat ruchu oraz interakcji w witrynie internetowej, co pozwoli nam poprawić komfort użytkowania oraz jakość narzędzi w przyszłości.

Rodzaj oraz cele wykorzystywanych plików cookie
W poniższej tabeli objaśniono rodzaje plików cookie wykorzystywanych w naszych Witrynach internetowych oraz wskazano cele, w jakich są one wykorzystywane.

Kategoria Użytkownik
Bezwzględnie konieczne pliki cookie Te pliki cookie mają zasadnicze znaczenie dla przeglądania Witryn internetowych oraz korzystania z ich funkcji, na przykład dostępu do obszarów zabezpieczonych strony, świadczenia żądanych usług i zapamiętywania ustawień plików cookie użytkownika. Bezwzględnie konieczne pliki cookie są wykorzystywane na przykład przez witryny internetowe z funkcją „eCommerce”, które umożliwiają dodawanie produktów do koszyka podczas zakupów online.
Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie służą do przechowywania preferencji ustawionych przez użytkowników, takich jak nazwa konta, język czy lokalizacja.

Pliki cookie do analizy wydajności Te pliki cookie pozwalają gromadzić informacje na temat sposobu korzystania z witryny internetowej przez użytkownika, na przykład odwiedzanych stron czy klikanych odnośników. Żadna z tych informacji nie pozwala na identyfikację tożsamości użytkownika. Wszystkie dane są zagregowane, a przez to anonimowe. Mają one na celu jedynie usprawnienie działania witryny internetowej. 
Reklamowe pliki cookie Pliki te są wykorzystywane do wyświetlania odpowiednich reklam gościom, którzy korzystają z naszych usług lub odwiedzają prowadzone lub udostępniane przez nas witryny internetowe, a także do zrozumienia i raportowania skuteczności reklam obsługiwanych w naszych witrynach internetowych. Śledzą one szczegóły, takie jak liczba unikalnych gości czy liczba wyświetleń oraz kliknięć poszczególnych reklam. Są one również wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników, w tym wyświetlania reklam w oparciu o produkty wyświetlane przez użytkownika lub czynności wykonywane w naszych (oraz innych) witrynach internetowych.

Analiza
Zarówno my, jak i zewnętrzni dostawcy działający w naszym imieniu (na przykład Google), możemy korzystać z własnych plików cookie (na przykład plików cookie Google Analytics), plików cookie podmiotów zewnętrznych lub innych identyfikatorów podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia anonimowych danych analitycznych i statystycznych na temat naszych Witryn internetowych oraz sposobów, w jakie goście z nich korzystając, aby móc ulepszać Witryny internetowe i platformy Rain Bird. Nasze dzienniki magazynowania danych na serwerze sieciowym mogą gromadzić informacje o nazwach domen, adresach protokołów internetowych, rodzajach przeglądarek internetowych oraz określone dane na temat gości odwiedzających Witryny internetowe. 

Dane na temat aktywności użytkownika w Internecie mogą być gromadzone w celu dostosowania reklamy do indywidualnych zainteresowań przez nas, nasze podmioty zależne lub podmioty zewnętrzne. Możemy współpracować z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak reklamodawcy sieciowi i giełdy ogłoszeń w celu obsługi reklam w Internecie, a także możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług analitycznych, którzy przeprowadzą ocenę korzystania z tych reklam w witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych oraz wyświetlania reklam oraz naszej zawartości, po czym udostępnią takie informacje nam i/lub podmiotom zewnętrznym. 

My oraz ci dostawcy zewnętrzny, w tym Google, możemy wykorzystywać technologie podmiotów zewnętrznych w połączeniu z własnymi technologiami w celu analizowania wrażeń, jakie wywierają reklamy, sposobu korzystania przez użytkowników z usług reklamowych, a także interakcji z tymi wyrażeniami i usługami reklamowymi. Zgromadzone informacje mogą również zawierać informacje na temat odwiedzin w naszych Witrynach internetowych, wyświetlanych stron, przeglądanych treści oraz interakcji z tymi treściami. Takie technologie śledzące podmiotów zewnętrznych można skonfigurować między innymi tak, aby: (a) pomagały dostarczać reklam, które mogą zainteresować użytkownika, (b) nie dopuszczały do wyświetlania użytkownikowi tej samej reklamy zbyt wiele razy oraz (c) ułatwiały zrozumienie skuteczności reklam prezentowanych użytkownikowi.

Użytkownik może zrezygnować z wyświetlania określonych reklam na stronie rezygnacji konsumenta z inicjatywy reklamy sieciowej pod adresem http://optout.networkadvertising.org, korzystając z dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics dostępnego pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutlub odwiedzając stronę rezygnacji Digital Advertising Alliance dostępną pod adresem https://www.aboutads.info/choices. Należy pamiętać, że na ten moment nie reagujemy na sygnały blokady śledzenia wysyłane przez przeglądarki. 

Reklamy internetowe i podmioty zewnętrzne
Witryny internetowe i platformy Rain Bird mogą zawierać reklamy podmiotów zewnętrznych oraz odnośniki do innych witryn internetowych i aplikacji. Zewnętrzni partnerzy reklamowi mogą gromadzić informacje na temat użytkownika podczas interakcji z ich zawartością, reklamą lub usługami. 

Gdy goście nawiązują interakcje z naszymi witrynami, podmioty zewnętrzne mogą umieszczać pliki cookie w ich przeglądarkach na potrzeby reklamy celowanej. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z takiej reklamy celowanej, musi dostosować ustawienia plików cookie swojej przeglądarki. Instrukcje można znaleźć pod adresem https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Użytkownik może zgłosić rezygnację za pomocą narzędzia WebChoices udostępnianego przez Digital Advertising Alliance pod adresem https://optout.aboutads.info. Aby osobno wybrać opcje dotyczące aplikacji mobilnych na urządzeniach mobilnych, można pobrać z odpowiedniego sklepu z aplikacjami aplikację AppChoices udostępnianą przez DAA. Należy pamiętać, że te narzędzia wyboru dla konsumentów mogą dotyczyć tylko Stanów Zjednoczonych, a ich działanie ogranicza się do firm uczestniczących w programie.

Opcje użytkownika dotyczące plików cookie
Użytkownik może w dowolnej chwili zarządzać plikami cookie lub je wyłączyć, dostosowując swoje preferencje prywatności w zakresie korzystania z plików cookie i podobnych technologii w swojej przeglądarce.  W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat, należy skorzystać z opcji „Pomoc”, „Narzędzia” lub „Edytuj” przeglądarki lub przejść do

Należy pamiętać, że zablokowanie w ustawieniach przeglądarki wszystkich plików cookie może uniemożliwić dostęp do wszystkich lub niektórych funkcji naszej witryny internetowej bądź korzystanie z takich funkcji. Należy również pamiętać, że ustawienia plików cookie są właściwe dla przeglądarki oraz urządzenia. W przypadku korzystania z wielu urządzeń lub przeglądarek należy w każdym przypadku z osobna ustawić preferencje. Usunięcie wszystkich plików cookie może spowodować usunięcie wszystkich zdefiniowanych wcześniej preferencji.

Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć ręcznie uprzednio zapisane pliki cookie. Nie spowoduje to jednak zaprzestania dalszego umieszczania przez witrynę internetową plików cookie na urządzeniu użytkownika, chyba że dostosuje on ustawienia swojej przeglądarki internetowej zgodnie z powyższym opisem.

Kontakt
W razie pytań lub uwag dotyczących niniejszych zasad oraz sposobu wykorzystywania plików cookie przez naszą witrynę internetową można skontaktować się z nami w następujący sposób:
Pocztą tradycyjną:     Rain Bird Corporation
                  Attn: Privacy Department
                  970 West Sierra Madre Ave
                  Azusa, CA 91702
            
Pocztą elektroniczną:    privacy@rainbird.com

Column Content