Ogólne zasady wykorzystywania logo Rain Bird®

przez dystrybutorów i innych kontrahentów Rain Bird

Pliki logo do pobrania

Rain Bird Logo 
EPS | JPG | TIF

Rain Bird Logo - Black 
EPS | JPG | TIF

White Rain Bird logo on Green 
EPS | JPG | TIF

White Rain Bird logo on black 
EPS | JPG | TIF

Nazwa i logo Rain Bird są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi wyłącznie do Rain Bird i oznaczają Rain Bird jako źródło wysokiej jakości produktów w branży nawadniania. Jako takie, symbolizują one markę budowaną przez Rain Bird w ciągu ponad siedemdziesięcioletniej historii firmy i pozwalają na natychmiastowe nawiązanie relacji ze znaną i rozpoznawalną reputacją w branży. Odpowiednie wykorzystywanie nazwy i logo Rain Bird buduje pozytywny i jednolity wizerunek Twojej relacji z Rain Bird i produktami tej firmy.

Rain Bird zachęca do używania naszej nazwy i logo przez naszych dystrybutorów i kontrahentów przy promowaniu sprzedaży oryginalnych produktów Rain Bird w materiałach reklamowych, katalogach, broszurach, papierach firmowych, wizytówkach, biuletynach, banerach i plakatach. W celu umożliwienia prawidłowego wykorzystywania nazwy i logo Rain Bird oraz ochrony ich wartości i wyróżniającego charakteru, opracowaliśmy następujące zasady wykorzystywania nazwy i logo Rain Bird:

 • Nazwy i logo Rain Bird nie wolno w żaden sposób modyfikować ani zniekształcać. Proporcja symbolu ptaka do logotypu powinna zawsze pozostać taka sama. Żaden element nie może być powiększany ani pomniejszany bez odpowiedniej zmiany rozmiaru pozostałych elementów. Dystrybutorzy i kontrahenci są zachęcani do używania nazwy i logo Rain Bird, ale nie mogą używać wyłącznie logo nurkującego ptaka (będącego również zarejestrowanym znakiem towarowym należącym wyłącznie do Rain Bird).
 • Nazwa i logo nigdy nie powinny być zapisywane ręcznie, ponieważ różne programy komputerowe mogą czasami dostarczać różne próbki jednego typu czcionki. Pliki graficzne logo do pobrania są dostępne w różnych formatach graficznych poprzez kliknięcie łącza na dole tej strony.
 • Nazwa i logo powinny być zawsze kompletne, ostre i niezniekształcone. Nie wolno przerysowywać, kopiować, zmieniać odstępów ani używać poszczególnych etapów lub kserokopii. Należy również zadbać o to, aby znak ® był widoczny, znajdował się na równi z linią podstawową logo i nie był w żaden sposób blokowany.
 • W celu zapewnienia właściwej widoczności, żaden tekst, elementy wizualne ani odcienie kolorów nie mogą naruszać wolnej strefy otaczającej logo, która jest równa wysokości litery „N” w logo Rain Bird.

Rain Bird Logo free space

 • Nazwa i logo zostały zaprojektowane jako jednokolorowe logo w oparciu o system Pantone Matching System (PMS). Kolory, w których może być widoczne logo, to zielony lub czarny PMS 348 (na białym lub jasnym neutralnym tle) lub odwrócony biały (tylko na zielonym lub czarnym tle PMS 348). W przypadku tworzenia PMS 348 z koloru procesowego należy stosować następujące wartości procentowe: 100% cyjan, 85% żółty, 24% czarny. W przypadku RGB należy zastosować 0, 134, 81. W przypadku Hex należy zastosować #00843D.
 • Nie należy używać grafiki logo Rain Bird w zdaniu jako zamiennika słów „Rain Bird”. W przypadku przywoływania firmy lub produktów marki Rain Bird w zdaniu, nazwa Rain Bird powinna być wpisana jako tekst.
 • W przypadku używania nazwy Rain Bird w tekście bez symbolu Rain Bird, nie wolno rozdzielać dwóch słów składających się na nazwę Rain Bird na dwa wiersze. Pierwsze odniesienie do nazwy Rain Bird w materiałach drukowanych musi zawierać symbol zarejestrowanego znaku towarowego ® w prawym górnym indeksie. Kolejne odniesienia w obrębie tego samego materiału mogą pomijać symbol ®. Nie należy umieszczać symbolu zarejestrowanego znaku towarowego ® w odniesieniu do nazwy firmy, tj. Rain Bird Corporation.
 • Logo i nazwa Rain Bird powinny być umieszczone poziomo. Nie wolno umieszczać ich w pozycji pionowej lub ukośnej.
 • Logo lub nazwa Rain Bird nie może być większa niż nazwa lub logo kontrahenta (wielkość jest określona przez wysokość napisu w stosunku do wysokości litery R lub B w logo Rain Bird). Ważne jest, aby nie wyrażać ani nie sugerować jakiegokolwiek poparcia przez nas dla Twoich produktów lub usług. Ponadto, nie wolno używać nazwy lub logo Rain Bird w sposób, który mógłby mylnie sugerować źródło reklamy.
 • Logo Rain Bird powinno być umieszczone w widocznym miejscu i zajmować co najmniej w 50% wielkości logo kontrahenta. Logo lub nazwa Rain Bird nie może być mniejsza niż logo konkurenta (wielkość jest określona przez wysokość napisu w stosunku do wysokości litery R lub B w logo Rain Bird).
 • Rain Bird zastrzega sobie prawo do sprawdzania i zatwierdzania wszystkich przypadków użycia swojej nazwy i logo przed faktycznym wykorzystaniem przez dystrybutora/kontrahenta.
 • Prawo do wykorzystywania nazwy i logo Rain Bird jest ograniczone do użycia w związku z promocją i sprzedażą oryginalnych produktów Rain Bird i nie obejmuje żadnego prawa, wyrażonego lub dorozumianego, do wykorzystywania nazwy lub logo Rain Bird w jakimkolwiek innym celu.
 • Rain Bird zastrzega sobie prawo do wstrzymania środków i/lub zażądania natychmiastowego zaprzestania ich wykorzystywania do wszelkich reklam, które nie spełniają naszych wymagań.