Warunki użytkowania

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niedozwolone powielanie jest zabronione. Jakikolwiek komercyjny użytek bez uprzedniej pisemnej zgody Rain Bird Corporation jest zabroniony.

Warunki użytkowania — prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania ze strony.

Informacje zawarte na tej stronie są dostarczane przez Rain Bird Corporation i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych.

Wyłączenie odpowiedzialności
W MATERIAŁACH ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ NIEŚCISŁOŚCI I BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. RAIN BIRD NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI MATERIAŁÓW, A TAKŻE WIARYGODNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE LUB ROZPOWSZECHNIANYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE NA ZAUFANIE TAKIM INFORMACJOM DECYDUJE SIĘ NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO.

RAIN BIRD ZASTRZEGA SOBIE PRAWO, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, DO KORYGOWANIA WSZELKICH BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W DOWOLNEJ CZĘŚCI STRONY. RAIN BIRD MOŻE W KAŻDEJ CHWILI BEZ UPRZEDZENIA DOKONAĆ DOWOLNYCH ZMIAN NA STRONIE.

NINIEJSZA WITRYNA, INFORMACJE I MATERIAŁY NA NIEJ ZAMIESZCZONE ORAZ WSZELKIE UDOSTĘPNIANE NA NIEJ OPROGRAMOWANIE SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI ANI ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO DANEGO UŻYTKOWNIKA.