Biblioteka USGBC LEED

US Green Building Council LEED logoCzym jest LEED?

System oceny budownictwa ekologicznego Leadership in Energy and Environmental Design (przodowanie w projektowaniu budynków energooszczędnych i przyjaznych środowisku, LEED) Green Building Rating System™ jest systemem oceny punktowej opracowanym przez United States Green Building Council (Amerykańską Radę Budownictwa Ekologicznego, USGBC) w celu oceny efektywności środowiskowej budynków w całym ich cyklu życia oraz zachęcenia do transformacji rynku w kierunku zrównoważonego projektowania. Ten dobrowolny system jest oparty na punktach; projekty mogą zdobywać noty za przyjazne dla środowiska projektowanie budynków i otaczających je terenów. System LEED uruchomiono w 1999 r. w celu opracowania „opartego na konsensusie, rynkowego systemu ocen, który przyspieszy rozwój i wdrażanie praktyk budownictwa ekologicznego”.

Wersję LEED v4 uruchomiono w 2013 r. po zebraniu znacznej liczby komentarzy publicznych.  Zmiany w systemie LEED koncentrują się na sposobach, na jakie budynek może wywierać pozytywny wpływ w następujących obszarach: zmian klimatycznych, zdrowia, różnorodności biologicznej, wody, zrównoważonych materiałów, społeczności i gospodarki.  Wersja LEED v4 udoskonala podstawy systemu LEED z 2009 r. i ma na celu podwyższenie progów wydajności oraz poprawę w zakresie współpracy i dokumentacji zespołu projektowego.