Modele systemu nawadniania dokorzeniowego (RWS) 36"

System nawadniania dokorzeniowego (RWS) firmy Rain Bird umożliwia ominięcie zagęszczonej gleby i bezpośrednie dotarcie do systemów korzeni drzew i krzewów, dostarczając im wodę, tlen oraz składniki odżywcze.

Opatentowany zbiornik o splocie koszykowym umożliwia montaż podpowierzchniowy do głębokości 91,4 cm (36"). System RWS jest przeznaczony do stosowania z urządzeniami dozującymi wodę, takimi jak głowica deszczująca lub kroplownik.

RWS sprzyja ochronie inwestycji w postaci drzew i krzewów, zwiększając efektywność nawadniania i estetykę krajobrazu poprzez stymulację głębokiego wzrostu korzeni i rozwoju drzew.

Proponowany produkt

Właściwości

Szczegóły produktu
Ochrona inwestycji — głębokie i szerokie korzenie zapewniają odporność na przesadzanie, stabilność przy silnych wiatrach oraz szybki i zdrowy wzrost
Wydajność nawadniania — nawadnianie podpowierzchniowe minimalizuje spływanie i parowanie wody
Estetyka krajobrazu — instalacja na poziomie gruntu minimalizuje zakłócenia harmonii elementów architektury krajobrazu
Charakterystyka produktu
Napowietrzanie i nawadnianie pod powierzchnią ziemi zapobiega „szokom przesadzeniowym” drzew i krzewów po przesadzeniu
Rozwiązanie o najwyższej wydajności w dziedzinie nawadniania drzew — nawet 95-procentowa wydajność nawadniania przy minimalnych stratach od wiatru, przez parowanie oraz na krawędziach
Estetycznie wykonany emiter podziemny RWS pozwala uzyskać naturalny wygląd terenu zielonego
Kratka blokująca na poziomie gruntu zapobiega aktom wandalizmu
Produkt pomaga zapobiegać wzrostowi korzeni płytkich i uszkadzaniu podłoży twardych
Estetyczna instalacja pod poziomem gruntu
Samodzielne, fabrycznie zmontowane jednostki gwarantują pełną niezawodność

Specyfikacje

Dane techniczne
Nasadkę blokującą 10,2 cm (4”) i blokowaną kratkę odporną na akty wandalizmuumieszcza się na szczycie półsztywnego korpusu siatkowego 91,4 cm (36”)
Fabrycznie zainstalowane zespoły obrotowe (z wyjątkiem RWS) z kroplownikiem 1401 (0,95 l/m / 0,25 gpm)   lub 1402 (1,9 l/m / 0,5 gal/min) na nieruchomej przedłużce ułatwiają połączenie z bocznymi odgałęzieniami
Opcje: Zawór zwrotny zapobiegający wypływowi wody z przewodów (zatrzymanie 3 m/min / 10 stóp/min), rękaw zabezpieczający przed piaskiem do zastosowania w glebach drobnoziarnistych; fioletowa osłona kratki do oznaczania źródeł wody niezdatnej do picia

Wymiary

średnica 10,2 cm x długość 91,4 cm (4” x 36”)
Wlot 1/2"(15/21) M NPT

Porównanie modeli

RWS

 • Podstawowy system nawadniania dokorzeniowego, gotowy do podłączenia sprzętu nawadniającego dostarczonego przez klienta
 • RWS-B-C-1401

 • Kroplownik 0,95 l/m (0,25 gpm) & i zawór zwrotny na przedłużce, wszechstronny zespół obrotowy ze złączem wlotowym 1/2" (15/21) M NPT
 • RWS-B-1401

 • Kroplownik 0,95 l/m (0,25 gpm) na przedłużce, uniwersalny zespół obrotowy ze złączem wlotowym 1/2" (15/21) M NPT
 • RWS-B-X-1401

 • Kroplownik 0,95 l/m (0,25 gpm) na przedłużce, otwarty zespół obrotowy 46 cm (18”) ze złączem wlotowym 1/2" (15/21) M NPT
 • RWS-B-C-1402

 • Kroplownik 1,9 l/m (0,5 gpm) & i zawór zwrotny na przedłużce, wszechstronny zespół obrotowy ze złączem wlotowym 1/2" (15/21) M NPT
 • RWS-B-1402

 • kroplownik 0,5 gpm (1,9 l/m) na pionie, wszechstronny zespół wahadłowy 12” (30.5 cm) ze złączem wlotowym 1/2” (15/21) M NPT
 • RWS-B-C-1404

 • Kroplownik 3,8 l/m (1 gpm) & i zawór zwrotny na przedłużce, wszechstronny zespół obrotowy ze złączem wlotowym 1/2" (15/21) M NPT
 • Powiązane dokumenty