Maxicom v4.5

System centralnego sterowania wieloma obiektami idealny do dużych systemów komercyjnych

Systemy centralnego sterowania Maxicom są przeznaczone do zarządzania nawadnianiem wielu obiektów o zastosowaniu komercyjnym lub przemysłowym. Umożliwia sterowanie setkami obiektów i źródeł danych pogodowych oraz ich monitorowanie z jednego miejsca za pomocą telefonu, modułu radiowego, telefonu komórkowego, łącza bezpośredniego, światłowodu lub komunikacji Ethernet.

Właściwości

Nowości w wersji 4.5 systemu Maxicom
Kompatybilność z systemem Windows 10  
Funkcja Seek & Eliminate Low Flow (SELF) — automatyczne diagnozowanie problemów niskiego przepływu  
Blokada sekcji – strefy, w których wystąpiły alarmy wysokiego/niskiego przepływu, zostają poddane kwarantannie do momentu podjęcia interwencji przez użytkownika  
Priorytety sekcji dla Flo-Manager® — funkcja umożliwiająca użytkownikowi zmienianie kolejności sekcji zraszania poprzez przydzielanie priorytetów w trakcie używania Flo-Manager®  
Maksymalny czas pracy kolejki zraszania wydłużony z 99 minut do 999 minut  
Regulowane ustawienia zbiorników na wodę deszczową  
Ulepszenie funkcji Seek & Eliminate Excessive Flow (SEEF) w celu uwzględnienia ręcznych korekt  
Ustawienie zakresu historii bazy danych nie jest już statyczne i może zostać określone przez użytkownika, co pozwala na ustalanie długości rejestrów  
Pole numeru telefonu/adresu akceptuje adresy URL i nie akceptuje adresów IP  
Raport konfiguracji urządzenia w terenie teraz uwzględnia nazwy satelitów i czujników  
Bardziej niezawodny format bazy danych (SQL Server)
Funkcje systemu
Pakiet centralnego sterownika Maxicom2® obejmuje oprogramowanie Maxicom2, wstępnie skonfigurowany komputer, globalny plan serwisowy (GSP) oraz szkolenie  
Zarządzanie setkami satelitów ESP-SITE-SAT (pojedynczymi sterownikami) oraz jednostek sterowania grupowego (CCU), z których każda może obsługiwać nawet 28 oddzielnych sterowników satelitarnych ESP-SAT w obrębie obiektów wykorzystujących wiele sterowników  
Monitoruj dziesiątki źródeł danych pogodowych, w tym stacje pogodowe WSPRO2, bazy danych ET lub czujniki opadu (Raingauge)  
Zdalne sterowanie Freedom pozwala na ręczne obsługiwanie systemu za pomocą sygnału komórkowego lub radiowego  
Liczne rejestry i raporty zużycia wody są generowane automatycznie, by śledzić działanie systemu i oszczędności wody
Funkcje zarządzania nawadnianiem
Krzyżowa obsługa harmonogramów przez jednostki satelitarne; 999 oddzielnych harmonogramów na jednostkę sterowania grupowego zapewnia precyzyjne nawadnianie obszarów i mikroklimatów  
ET Checkbook™ zarządza ewapotranspiracją (ET) i automatycznie reguluje czas pracy sekcji sterownika satelitarnego lub przedziały cykli dziennych pod kątem wymogów nawadniania    
FloManager™ zarządza całkowitym zapotrzebowaniem na przepływ ze źródeł wody, optymalizując dostępne zasoby wody i przedziały nawadniania  
FloWatch™ monitoruje czujniki przepływu przy każdym źródle wody, rejestruje przepływ i automatycznie reaguje na problemy z przepływem przez zamykanie wybranego odcinka systemu (pojedynczego elektrozaworu lub głównej linii)  
RainWatch™ monitoruje czujniki zliczające ilość deszczu, rejestruje wielkość opadu i automatycznie reaguje na opady deszczu przez przerwanie nawadniania, odczekanie do momentu ustalenia wielkości opadu i podjęcie decyzji co do ewentualnego wznowienia lub anulowania nawadniania
Funkcje robocze
Mechanizm sterowania komunikacją automatycznie wysyła zaktualizowane programy do obiektów, zanim rozpocznie się nawadnianie, i odbiera rejestry po zakończeniu zraszania. W dowolnym momencie można przełączyć system w tryb obsługi ręcznej  
Uruchamianie cykli dziennych: niestandardowe (dni tygodnia), parzyste/nieparzyste, nieparzyste — 31. lub cykliczne plus uwzględnienie kalendarza dni wolnych  
Czasy pracy sekcji mogą być programowane w zakresie od 1 minuty do 16 godzin  
Cycle + Soak™ optymalizuje proces nawadniania pod kątem stopnia przenikania wody do gleby, redukując odpływ i powstawanie kałuż  
Możliwość sterowania funkcjami niezwiązanymi ze zraszaniem takimi jak oświetlenie, fontanny, blokady drzwi i bram

Specyfikacje

Modele

 • MC2GOLD1: Nowy system — komputer stacjonarny z oprogramowaniem Maxicom. Dołączony roczny globalny plan serwisowy (GSP)
 • GSPMCPL3: Aktualni lub byli subskrybenci globalnego planu serwisowego, komputer stacjonarny z programem Maxicom. Dołączony 3-letni platynowy globalny plan serwisowy
 • GSPMXPPCIA: Aktualni subskrybenci globalnego planu serwisowego, komputer stacjonarny z programem Maxicom. Na podstawie 3-letniego platynowego globalnego planu serwisowego, obejmuje globalny plan serwisowy na pierwszy rok, wymagany oddzielny zakup globalnego planu serwisowego na rok drugi i trzeci (M95543A2)
 • GSPMXPPCIM: Aktualni subskrybenci globalnego planu serwisowego, komputer stacjonarny z programem Maxicom. Na podstawie 3-letniego platynowego globalnego planu serwisowego, obejmuje globalny plan serwisowy na pierwszy miesiąc, wymagany oddzielny zakup globalnego planu serwisowego na okres od drugiego do trzydziestego szóstego miesiąca (M95544M2)
 • GSPMXPPNIA: Nowi lub byli subskrybenci globalnego planu serwisowego, komputer stacjonarny z programem Maxicom. Na podstawie 3-letniego platynowego globalnego planu serwisowego, obejmuje globalny plan serwisowy na rok pierwszy rok, wymagany oddzielny zakup globalnego planu serwisowego na rok drugi i trzeci (M95541A2)
 • GSPMXPPNIM: Nowi lub byli subskrybenci globalnego planu serwisowego, komputer stacjonarny z programem Maxicom. Na podstawie 3-letniego platynowego globalnego planu serwisowego, obejmuje globalny plan serwisowy na pierwszy miesiąc, wymagany oddzielny zakup globalnego planu serwisowego na okres od drugiego do trzydziestego szóstego miesiąca (M95542M2)
 • MC2UPG: Oprogramowanie aktualizacyjne Maxicom – tylko płyta CD, aktualizacja obecnego programu Maxicom 1.X, 2.X i 3.X do najnowszej wersji Maxicom

Porównanie modeli

 • MC2GOLD1: Nowy system — komputer stacjonarny z oprogramowaniem Maxicom. Dołączony roczny globalny plan serwisowy (GSP)  
 • GSPMCPL3: Aktualni lub byli subskrybenci globalnego planu serwisowego, komputer stacjonarny z programem Maxicom. Dołączony 3-letni platynowy globalny plan serwisowy  
 • GSPMXPPCIA: Aktualni subskrybenci globalnego planu serwisowego, komputer stacjonarny z programem Maxicom. Na podstawie 3-letniego platynowego globalnego planu serwisowego, obejmuje globalny plan serwisowy na pierwszy rok, wymagany oddzielny zakup globalnego planu serwisowego na rok drugi i trzeci (M95543A2)  
 • GSPMXPPCIM: Aktualni subskrybenci globalnego planu serwisowego, komputer stacjonarny z programem Maxicom. Na podstawie 3-letniego platynowego globalnego planu serwisowego, obejmuje globalny plan serwisowy na pierwszy miesiąc, wymagany oddzielny zakup globalnego planu serwisowego na okres od drugiego do trzydziestego szóstego miesiąca (M95544M2)  
 • GSPMXPPNIA: Nowi lub byli subskrybenci globalnego planu serwisowego, komputer stacjonarny z programem Maxicom. Na podstawie 3-letniego platynowego globalnego planu serwisowego, obejmuje globalny plan serwisowy na rok pierwszy rok, wymagany oddzielny zakup globalnego planu serwisowego na rok drugi i trzeci (M95541A2)  
 • GSPMXPPNIM: Nowi lub byli subskrybenci globalnego planu serwisowego, komputer stacjonarny z programem Maxicom. Na podstawie 3-letniego platynowego globalnego planu serwisowego, obejmuje globalny plan serwisowy na pierwszy miesiąc, wymagany oddzielny zakup globalnego planu serwisowego na okres od drugiego do trzydziestego szóstego miesiąca (M95542M2)  
 • MC2UPG: Oprogramowanie aktualizacyjne Maxicom – tylko płyta CD, aktualizacja obecnego programu Maxicom 1.X, 2.X i 3.X do najnowszej wersji Maxicom
 • Powiązane dokumenty

  Produkty powiązane