Poznaj swoją glebę

Rodzaj gleby na Twojej posesji jest ważnym czynnikiem decydującym o tym, jak szybko i jak często można rozprowadzać wodę po materiale roślinnym.

Rodzaj gleby

Soil type testGleba wchłania i magazynuje wodę tak jak gąbka. Gleba o danej teksturze i objętości będzie utrzymywać określoną ilość wilgoci. Chłonność gleby wpływa na dawkę opadową i rodzaj zastosowanego zraszacza. Zdolność gleby do magazynowania wilgoci oraz ilość wilgoci, którą może ona zatrzymać, mają duży wpływ na harmonogram nawadniania.

Gleba składa się z piasku, osadu i cząstek gliny. O rzeczywistej teksturze gleby decyduje udział każdego z tych trzech rodzajów cząstek. Ponieważ udział procentowy każdego z trzech rodzajów cząstek może się różnić, istnieje praktycznie nieograniczona liczba możliwych rodzajów gleby.

Najprostszym sposobem na określenie rodzaju gleby jest umieszczenie w dłoni zwilżonej próbki gleby i ściśnięcie jej. Pobierz próbkę z reprezentatywnej części terenu, z mniej więcej tej samej głębokości, na jaką będzie odbywało się podlewanie. Innymi słowy, jeśli chcesz podlewać na głębokości 6 cali (15 cm), wykop 6 cali (15 cm) i pobierz próbkę gleby.

Test ze słoikiem

Soil Types Mason Jar TestDokładniejszym sposobem na określenie ilości piasku, osadu i gliny w glebie jest przeprowadzenie testu ze słoikiem.

  1. Pobierz objętość 1 lub 2 szklanek ziemi ze strefy przeznaczonej do nawadniania.
  2. Umieść ją w szklanym słoiku.
  3. Napełnij słoik wodą do połowy. Wstrząśnij i pozostaw próbkę na 2 godziny, aby cząsteczki mogły się osadzić. Cięższe cząstki (piasek) osiadają na dnie; nad nimi kolejno układają się osad i (na samej górze) glina.
  4. Zmierz wysokość wszystkich trzech warstw gleby, a następnie wysokość każdej z nich. Aby określić procentowy udział każdej z warstw w słoiku, wysokość każdej z nich podziel przez wysokość całkowitą.
  5. Porównaj te dane do tabeli z klasyfikacją gleby. W tym przykładzie wiadomo już, że gleba na tym terenie jest iłowa.

Soil Types Pyramid

Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy poszczególnymi rodzajami gleb jest stopień wchłaniania i magazynowania przez nie wody. Działanie kapilarne jest podstawową siłą odpowiedzialną za poziome rozprzestrzenianie się wody w glebie. Zarówno grawitacja, jak i działanie kapilarne wpływają na pionowy ruch wody. W bardziej gruboziarnistych glebach zdolność gleby do wchłaniania wody w pionie jest większa, ale nie rozprzestrzenia się ona zbyt daleko w poziomie. Przeciwnie dzieje się w przypadku gleb drobniejszych.

W poniższej tabeli wyszczególniono ogólne właściwości trzech głównych rodzajów gleby.

Soil Types Table

Zwróć uwagę szczególnie na informacje zawarte w trzech ostatnich kolumnach. Chłonność gleby, czyli to, jak szybko wchłania ona wodę, decyduje o szybkości, z jaką może ją dostarczyć system nawadniania. Gruboziarniste, piaszczyste gleby bardzo szybko wchłaniają wodę, a osad i gliny mają bardzo niską chłonność. Gleby o drobnej strukturze po zwilżeniu zatrzymują wilgoć na dłużej niż gleby gruboziarniste. Głównym problemem, którego chcemy uniknąć, jest podawanie wody szybciej, niż gleba może ją przyjąć. Powoduje to spływanie, erozję lub powstawanie kałuż, a wszystko to marnuje wodę i może powodować szkody.

Zmienna wysokość terenu dodatkowo komplikuje problem dopasowania tempa zraszania do chłonności gleby. W miarę zwiększania się kąta nachylenia zbocza zmniejsza się chłonność ze względu na większą możliwość spływania.

Dalej: Porady dotyczące oszczędzania wody

Column Content