Lista kontrolna wiosennego przeglądu zraszaczy

Porady Rain Bird, które pomogą Ci zaoszczędzić w ogrodzie wodę, czas i pieniądze

Ponieważ temperatura wzrasta, a trawnik i ogród zaczynają odmarzać, nie ma lepszego czasu niż wiosna, aby upewnić się, że automatyczny system zraszaczy jest gotowy na kolejny sezon wydajnego podlewania trawnika i ogrodu.   Wystarczy kilka prostych kroków, aby zaoszczędzić wodę i pieniądze oraz zapobiec śródletniej katastrofie na przydomowym terenie. Sprawnie rozpocznij ciepły sezon podlewania, wykorzystując następujące wskazówki:

Springtime Sprinkler Tune-Up Checklist

Upewnij się, że nadeszła wiosna…
Chociaż wszystkie oznaki mogą wskazywać na nadejście wiosny, głębiej położona gleba zawsze odmarza jako ostatnia.  Uruchomienie instalacji zraszaczy, gdy grunt jest jeszcze zamarznięty, może spowodować uszkodzenie rur.  Używając łopaty, upewnij się, że gleba jest odmarznięta na głębokość 12 cali.  Jeśli nadal jest twarda jak kamień, odczekaj kolejny tydzień i dokonaj ponownego sprawdzenia, zanim uruchomisz instalację zraszaczy.

Odzyskaj kontrolę…
Przeprowadź kontrolę sterowników i programów nawadniania. Obejmuje ona oczyszczenie timera z pajęczyn oraz upewnienie się, że data i godzina są prawidłowe, a ustawienia odpowiadają potrzebom w zakresie podlewania terenu. Baterię zapasową w timerze/sterowniku należy wymieniać co 6 miesięcy, a rozpiskę z harmonogramem nawadniania przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.

Niezakłócony przepływ…
Sprawdź, czy nie ma kamieni, brudu, piasku i innych zanieczyszczeń, które mogą blokować równomierny wypływ wody z głowic zraszaczy. Nierównomierne rozprowadzenie może skutkować zbyt dużą ilością wody na niektórych obszarach, a niewystarczającą ilością na innych. Może to prowadzić do powstawania niezdrowego terenu i marnowania wody. Sprawdź głowice zraszające i upewnij się, że w trakcie zimy nie zostały zakopane ani nie zgromadziły się wokół nich zanieczyszczenia.

Wyrzuć to, co stare…
Dysze i głowice zraszaczy są zaprojektowane z myślą o wytrzymaniu normalnego zużycia związanego z nawadnianiem, ale nie przetrwają błądzących kosiarek, zabaw psa sąsiada czy pługów śnieżnych. Wymień pęknięte, wyszczerbione lub zużyte elementy, takie jak głowice zraszaczy, dysze, zawory czy rury.  Zepsute zraszacze mogą siać spustoszenie na trawniku, w ogrodzie i w rachunkach za wodę, dlatego ważne jest, aby okresowo je sprawdzać i wymieniać.

Serce instalacji…
Zawory są sercem każdego systemu nawadniania. Regulują one dystrybucję wody w całej instalacji. Nieszczelny zawór będzie marnować wodę i zwiększy rachunki za wodę.  Sprawdź wzrokowo wszystkie zawory, aby upewnić się, że działają prawidłowo. Przed wpuszczeniem wody do instalacji należy upewnić się, że wszystkie ręczne zawory spustowe powróciły do pozycji zamkniętej.  Zbyt mokre obszary trawnika, powodujące powstawanie błotnistych i/lub wysuszonych plam, mogą być wynikiem nieszczelności zaworu.

Nie ryzykuj uderzenia…
Uderzenie hydrauliczne to wysokociśnieniowy skok, który występuje przy pierwszym otwarciu zaworu.  Początkowy wzrost ciśnienia może spowodować pęknięcie rury i uszkodzenie zaworów. Podczas przywracania wody do systemu zraszaczy należy otwierać główny zawór wodny powoli, aby umożliwić stopniowe i kontrolowane napełnianie rur wodą, które zapobiega uderzeniu hydraulicznemu i kosztownym uszkodzeniom.

Kontrola ciśnienia…
Przy pierwszym ponownym otwarciu głównego zaworu wody należy upewnić się, że ciśnienie wody mieści się w bezpiecznym zakresie roboczym dla instalacji zraszaczy.  Zbyt wysokie ciśnienie w instalacji spowoduje pęknięcia rur, zniszczenia zaworów, nieszczelności głowic zraszaczy i nieefektywne nawadnianie.  Zainwestuj w manometr do pomiaru ciśnienia wody w domu i terenie.  Urządzenia te zazwyczaj podłączane są do kurka węża i dobrze ukazują ciśnienie w systemie irygacyjnym.  Jeśli ciśnienie przekracza zalecany zakres roboczy (zazwyczaj 40–65 PSI), może być wymagane użycie regulatora ciśnienia. Zapobiegnie on uszkodzeniom instalacji zraszaczy i innym niepożądanym skutkom.  Ciśnienie jest zbyt wysokie i powinno zostać zmniejszone na przykład wtedy, kiedy woda mgławi z głowic zraszaczy.

 

Dalej: Praca z wykonawcą prac związanych z nawadnianiem

Column Content