Zraszacze rotacyjne i zawory IC

System Rain Bird® IC System™ łączy centralne sterowanie bezpośrednio z każdym zraszaczem rotacyjnym wirnikiem i zaworem, zapewniając wyjątkowe warunki na polu, przy niezrównanej oszczędności wody i energii. Brak sterowników polowych, oddzielnych dekoderów, dodatkowego okablowania i zbędnych połączeń oznacza uproszczoną konstrukcję, niezawodne działanie i łatwość rozbudowy.

Rewolucyjna diagnostyka rozwiązania IC System pozwala na monitorowanie stanu pola golfowego i proaktywne rozwiązywanie problemów z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie. To wyjątkowe innowacyjne rozwiązanie zapobiega niszczeniu trawnika i pozwala zaoszczędzić czas.

Usprawniona instalacja i rozbudowa

 • Zmniejsz koszty i skróć czas instalacji poprzez wyeliminowanie zbędnych przewodów, wykopów i splotów.
 • Zminimalizuj koszty pracy podczas rozbudowy poprzez proste podłączenie nowych zraszaczy rotacyjnych IC do istniejącego systemu Maxi Wire.

Precyzyjna diagnostyka i sterowanie

 • Można sprawdzić stan nawet 1500 zraszaczy rotacyjnych w ciągu 90 sekund lub mniej.
 • Możliwość identyfikacji i szybkiego rozwiązywania problemów, aby zapobiec uszkodzeniu darni i niepotrzebnym kosztom pracy.
 • Większa precyzja i oszczędność wody w miejscach wymagających dodatkowego nawadniania (wrażliwe miejsca, obszary zielone, obszary zarośnięte).

Uproszczony projekt

 • Dzięki wyeliminowaniu nawet 90% przewodów oraz wszystkich dekoderów i satelitów, IC System nie psuje wyglądu pola, jednocześnie usprawniając instalację, konserwację i rozbudowę.

Właściwości

Streamlined Installation and Expansion
Cut installation cost and time by eliminating unneeded wire, trenching, and splices.
Minimize labor costs during expansion by simply connecting new IC rotors to any existing Maxi Wire.
The Integrated Control Module (ICM) offers tear-off bar codes and an easy-to-use scanner to simplify the creation of the central control system database for quick operation. As soon as the wire path is connected to the computer, you can turn on the sprinklers and valves.
The IC System is easier to design — only simple calculations are required. It eliminates an array of troublesome considerations—there are no satellite controllers to design around or conceal.
Pinpoint Diagnostics and Control
Check the status of up to 1,500 individual rotors in 90 seconds or less.
Narrow in on problems and resolve issues quickly to prevent turf damage and unnecessary labor costs.
Bring greater precision and water savings to areas requiring supplemental watering (hot spots, greens, grow‑ins).
Simplified Design
By eliminating up to 90% of the wire and all decoders and satellites, IC System protects the aesthetics of your course while streamlining installation, maintenance, and expansion.
Since the ICM is built right into the rotor or valve, the entire control system is below ground. Unlike field controller systems, the below-ground system offers protection against damage from vandalism, flooding, and insects.
Since the IC System control is designed to be entirely below ground, the golf course vistas are clear of irrigation components as envisioned by the golf course designer. The IC System allows the full benefits of Rain Bird central control systems including ET-based scheduling, customized course graphics, multiple mapping options, and the ability to “see” the placement and operation of individual rotors.
Reliable Control
The IC System is a simple yet sophisticated controller/rotor/valve system built around a new generation of Rain Bird’s proven solenoid and satellite technology. Simplicity results in reliability.
The IC System is designed to always turn off if problems occur. When the wire path is damaged or cut, or if central control communication is lost, the ICM is designed to turn off automatically.
True “Below 30 Volt Control System”
As the IC System wire path output is 28 Volts, the IC System is a “true less than 30 Volt control system.” A lower than 30 Volt system is considered a low voltage system and is typically not subjected to code requirements regarding deep burial of the wire path.

Specyfikacje

Wydajność systemu*

 • 750 modułów ICM na wyjściową ścieżkę przewodów, 1500 modułów ICM na wyjściową płytę sterownika, 3000 modułów ICM na interfejs IC (ICI), do 36 000 modułów ICM z Cirrus.
  * Konkretna wydajność systemu jest zależna od centralnego systemu sterowania ICI

Wejście elektryczne

 • 100 VAC, wartość nominalna 91-110 VAC przy 60 HZ +/- 2 HZ,115 VAC, wartość nominalna 98-132 VAC, 220-240 VAC, wartość nominalna 208-255 VAC

Wyjście elektryczne

 • 26,5 VAC, 1,25 AMP na ścieżkę przewodów

Aktywne stacje

 • Brak limitu elektrycznego — ograniczone tylko przez hydraulikę sieci rurociągów i wielkość stacji pomp.

Wymagania dotyczące prądu ICM

 • Zmienny w zależności od długości ścieżki przewodów — nominalny pobór prądu wynosi 0,33 mA na 5000 stóp (1500 metrów) przewodu.

Wymagania dotyczące uziemienia

 • ICSD należy uziemić z opornością mniejszą 50 Ohm co 150 metrów (500 stóp) lub 15 ICM w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza. System centralnego sterowania musi być uziemiony z opornością mniejszą niż 10 Ohm.

Zgodność z przepisami

 • CE, FCC

Środowisko

 • Zakres roboczy: 0°C do +50°C (+32°F do +122°F)
 • Temperatura magazynowania: -40°C do 65°C (-40°F do +150°F)
 • Wilgotność podczas pracy i magazynowania: 100%

Wymiary

 • ICM: 57 mm x 43 mm (2,23" x 1,70”)
 • ICSD: 51 mm x 43 mm (2,00" x 1,41”)

Maksymalna liczba ścieżek przewodów

 • 2 wyjścia na kartę sterownika IC i łącznie do 4 wyjść na ICI i kilka rozgałęzień na ścieżkę przewodów.

Produkty powiązane