ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI RAIN BIRD

Data wejścia w życie:        15 kwietnia 2020

Zaktualizowano:                 1 września 2020

Firma Rain Bird Corporation oraz jej podmioty zależne (zwane zbiorczo „Rain Bird”, „my”, „nas”, „nasz” itp.) szanuje prywatność naszych gości, użytkowników, klientów, kandydatów i partnerów. Rain Bird szanuje prywatność użytkownika i zobowiązuje się do jej ochrony poprzez przestrzeganie niniejszych zasad. W niniejszych Zasadach ochrony prywatności opisano rodzaje informacji, które możemy zbierać od użytkowników lub które podaje on podczas odwiedzania witryn internetowych Rain Bird, w tym rainbird.com (i powiązanych domen wraz ze wszystkimi poddomenami i powiązanymi witrynami internetowymi, „Witryny internetowe”), aplikacji Rain Bird na urządzenia mobilne oraz wszystkich innych powiązanych produktów i usług oferowanych przez Rain Bird (indywidualnie i zbiorczo, „Platformy Rain Bird”), nasze praktyki zbierania, wykorzystywania, ochrony i ujawniania tych informacji oraz wybory, jakie masz w związku z tymi informacjami. 

Rain Bird przestrzega przepisów dotyczących prywatności, takich jak ustawa California Consumer Privacy Act (zwana dalej CCPA) oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (zwane dalej RODO). CCPA definiuje prawa prywatności i to, jak firmy muszą traktować i chronić dane osobowe i prywatność mieszkańców Kalifornii. RODO określa prawa prywatności i sposób, w jaki firmy muszą traktować i chronić dane osobowe i prywatność mieszkańców Unii Europejskiej.

Niniejsze Zasady ochrony prywatności zawierają informacje o tym, jakie dane osobowe gromadzimy, w jakim celu je gromadzimy, co komu ujawniamy oraz jakie są prawa użytkownika ograniczające ich wykorzystanie itp. Rain Bird nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie użycza danych osobowych swoich gości, użytkowników, klientów, kandydatów i partnerów.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi zasadami, aby zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące informacji użytkownika oraz sposób, w jaki będziemy je traktować. Jeśli użytkownik nie zgadza się z naszymi zasadami i praktykami, może zrezygnować z korzystania z Witryn internetowych i Platform Rain Bird. Uzyskując dostęp lub korzystając z Witryn internetowych i Platform firmy Rain Bird, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Zasady ochrony prywatności. Niniejsze zasady mogą się zmieniać od czasu do czasu (patrz poniżej). Dalsze korzystanie z Witryn internetowych i Platform Rain Bird po wprowadzeniu przez nas zmian jest równoznaczne z akceptacją tych zmian, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie zasad pod kątem aktualizacji.

Gromadzone przez nas dane osobowe

Witryny internetowe i Platformy Rain Bird udostępniają wiele różnych usług (Usługi) i informacji dla użytkownika, naszych gości, użytkowników, klientów, kandydatów i partnerów. W celu dostarczenia lub świadczenia tych Usług oraz zapewnienia użytkownikowi jak najlepszych wrażeń podczas korzystania z naszych systemów, gromadzimy pewne informacje, które dotyczą użytkownika. 

Informacje udostępniane nam przez użytkownika
Podczas korzystania z naszych Usług możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub zidentyfikowania go.  Informacje umożliwiające identyfikację osób obejmują między innymi następujące dane:

 • Imię i nazwisko użytkownika
 • Nazwa firmy
 • Adres użytkownika
 • Adres e-mail użytkownik
 • Numer telefonu użytkownika
 • Dane karty kredytowej
 • Dane paszportowe (na potrzeby związane z podróżami)
 • Informacje o zatrudnieniu (tylko w przypadku kandydatów)
 • Inne informacje

Informacje z innych źródeł
Podczas korzystania z konta Rain Bird na lub za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych, takiej jak Facebook, Instagram, Twitter lub LinkedIn, zbieramy Dane osobowe, które użytkownik udostępnia nam na tej stronie lub koncie mediów społecznościowych, w tym identyfikator użytkownika i/lub nazwę użytkownika oraz wszelkie informacje udostępnione przez użytkownika publicznie w związku z tą usługą mediów społecznościowych. Należy jednak pamiętać, że platformy te mają własne zasady ochrony prywatności. Rain Bird będzie gromadzić i przechowywać wyłącznie takie dane osobowe, na których gromadzenie zezwalają nam te platformy mediów społecznościowych. 

Informacje zbierane automatycznie
Niektóre informacje są automatycznie otrzymywane i czasami zbierane od użytkownika podczas odwiedzania lub korzystania z Witryn internetowych lub Platform Rain Bird. Poniżej wymieniono informacje, które są najczęściej automatycznie otrzymywane lub gromadzone:

 • Nazwa domeny i hosta, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu, w tym adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego korzysta, i/lub adres IP dostawcy usług internetowych (ISP);
 • Adres MAC urządzeń używanych do korzystania z Witryn internetowych i Platform Rain Bird;
 • Typ i wersja używanej przeglądarki internetowej oraz system operacyjny;
 • Witryny odwiedzane przed lub po wizycie w naszych Witrynach internetowych;
 • Data i czas dostępu do Witryn internetowych, długość pobytu oraz konkretne strony, do których użytkownik uzyskuje dostęp podczas odwiedzania Witryn internetowych;
 • Informacje dotyczące kraju pochodzenia urządzenia i języka (języków) używanego przez urządzenie; oraz
 • Dane dotyczące lokalizacji geograficznej.

Informacje te wykorzystujemy do monitorowania korzystania z Witryn internetowych i Platform Rain Bird, oceny wydajności, zapewnienia kompatybilności technologicznej z urządzeniem użytkownika oraz zrozumienia relatywnej istotności informacji dostarczanych w Witrynach internetowych i na Platformach Rain Bird. Możemy również wykorzystywać te dane do przeprowadzania analiz statystycznych dotyczących wzorców korzystania z witryny przez odwiedzających oraz innych danych zbiorczych.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika
Informacje, które zbieramy od użytkownika i na jego temat, wykorzystujemy do spełniania próśb użytkownika oraz pomagania nam w personalizowaniu i ciągłym ulepszaniu jego doświadczeń z naszymi Usługami.  Użytkownik nie ma obowiązku przekazywania nam żadnych swoich informacji, ale może nie być w stanie korzystać lub uzyskać dostępu do niektórych części naszych usług, jeśli nie przekaże nam swoich danych osobowych (i nie może korzystać z naszej Witryny internetowej lub Aplikacji bez wyrażenia zgody na warunki niniejszych Zasad ochrony prywatności). 
Poniżej znajduje się niepełna lista przykładów sposobów, w jakie wykorzystujemy gromadzone przez nas dane:

 • przyjmowanie zamówień zakupu,
 • realizacja płatności,
 • wysyłka produktów,
 • informowanie o produktach i usługach,
 • umożliwienie zapisu na zajęcia,
 • umożliwienie aplikowania na wolne stanowiska,
 • zapewnianie wsparcia klienta,
 • umożliwienie rejestracji do udziału w konkretnych programach,
 • organizacja podróży w imieniu użytkownika,
 • informowanie o wyprzedażach,
 • monitorowanie korzystania z naszych Usług,
 • wykrywanie, ocena, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych i wydajnościowych,
 • Pomoc, gdy jest to konieczne, w ochronie naszych praw lub własności, egzekwowaniu postanowień naszych Zasad ochrony prywatności lub zapobieganiu szkód dla użytkownika i innych osób,
 • Przeprowadzanie analiz statystycznych dotyczących wzorców korzystania z witryny przez odwiedzających oraz innych danych zbiorczych, 
 • Dostarczanie odpowiednich reklam dzięki wykorzystaniu informacji demograficznych i informacji o preferencjach, tak aby reklamy związane z naszą Usługą były kierowane do użytkowników, dla których są one najbardziej istotne,
 • Przekazywanie wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, a które są podobne do tych, które już zostały zakupione przez użytkownika lub o które pytał, chyba że zrezygnował on z otrzymywania takich informacji, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji lub instrukcji podanych w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail.

Będziemy przechowywać informacje użytkownika tylko tak długo, jak będziemy potrzebować ich do powyższych celów lub jak wymagają tego przepisy prawa.

Bezpieczeństwo płatności online / danych kart kredytowych
Rain Bird przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa danych użytkownika dotyczących kart kredytowych i płatności. Z tego powodu nie przechwytujemy, nie przetwarzamy ani nie przechowujemy w systemach firmy Rain Bird żadnych informacji związanych z kartami kredytowymi. 
W przypadkach gdy dostarczamy płatne produkty i/lub usługi, współpracujemy z usługodawcami zewnętrznymi w zakresie przetwarzania płatności (np. procesorami płatności). Specjalizują się oni w przechwytywaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu bardzo wrażliwych informacji związanych z płatnościami. Informacje mogą być przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, których wykorzystanie danych osobowych użytkownika jest regulowane przez ich odpowiednie zasady ochrony prywatności.

Pliki cookie
Korzystanie z plików cookie / technologii śledzącej
Podczas korzystania z Witryn internetowych i/lub naszych Platform Rain Bird, automatycznie otrzymujemy i zapisujemy w dziennikach serwera informacje z przeglądarki użytkownik, w tym jego adres IP, informacje o plikach cookie oraz żądaną stronę. 

Pliki cookie oraz inne technologie śledzące (takie jak znaczniki pikselowe i web beacon) składają się z niewielkiej liczby bitów danych, które często zawierają anonimowy lub uniemożliwiający ustalenie tożsamości unikalny identyfikator. Witryny internetowe, aplikacje oraz inne usługi wysyłają te dane do przeglądarki użytkownika, gdy po raz pierwszy zażąda on dostępu do witryny internetowej, a następnie przechowują te dane na komputerze użytkownika, tak aby witryna internetowa mogła uzyskać dostęp do informacji, jeśli użytkownik po raz kolejny zażąda dostępu do stron danego serwisu. Za pomocą tych technologii możemy gromadzić i przechowywać informacje na temat użytkowania Witryn internetowych lub platform Rain Bird (na przykład odwiedzanych stron, przeglądanych treści, zapytań oraz wyświetlanych reklam), które następnie wykorzystamy do zrozumienia preferencji użytkowników, dzięki czemu będziemy mogli zapewnić lepszą jakość świadczonych usług na przyszłość, a także do skompilowania danych zagregowanych na temat ruchu oraz interakcji w witrynie internetowej, co pozwoli nam poprawić komfort użytkowania oraz jakość narzędzi w przyszłości.

Większość przeglądarek jest wstępnie ustawiona tak, aby akceptować pliki cookie, ale można zmienić te ustawienia, aby informować użytkownika o ustawieniu lub aktualizacji pliku cookie lub aby całkowicie zablokować pliki cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Pomocy przeglądarki. Dodatkowe informacje dotyczące plików cookie są dostępne na stronie https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Należy pamiętać, że blokując jakiekolwiek lub wszystkie pliki cookie, możesz nie mieć dostępu do pewnych funkcji, treści lub personalizacji dostępnych za pośrednictwem Witryn internetowych.

Należy pamiętać, że ustawienia plików cookie są właściwe dla przeglądarki oraz urządzenia. W przypadku korzystania z wielu urządzeń lub przeglądarek należy w każdym przypadku z osobna ustawić preferencje. Usunięcie wszystkich plików cookie może spowodować usunięcie wszystkich zdefiniowanych wcześniej preferencji.
Korzystamy z systemów śledzenia wiadomości e-mail, które dostarczają nam takich danych jak: kto otworzył lub przesłał dalej wiadomość e-mail, kiedy została ona otwarta oraz czy czytelnik kliknął określone linki w wiadomości e-mail. 

Analiza
Zarówno my, jak i zewnętrzni dostawcy działający w naszym imieniu (na przykład Google), możemy korzystać z własnych plików cookie (na przykład plików cookie Google Analytics), plików cookie podmiotów zewnętrznych lub innych identyfikatorów podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia anonimowych danych analitycznych i statystycznych na temat naszych Witryn internetowych oraz sposobów, w jakie goście z nich korzystając, aby móc ulepszać Witryny internetowe i platformy Rain Bird. Nasze dzienniki magazynowania danych na serwerze sieciowym mogą gromadzić informacje o nazwach domen, adresach protokołów internetowych, rodzajach przeglądarek internetowych oraz określone dane na temat gości odwiedzających Witryny internetowe. 

Dane na temat aktywności użytkownika w Internecie mogą być gromadzone w celu dostosowania reklamy do indywidualnych zainteresowań przez nas, nasze podmioty zależne lub podmioty zewnętrzne. Możemy współpracować z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak reklamodawcy sieciowi i giełdy ogłoszeń w celu obsługi reklam w Internecie, a także możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług analitycznych, którzy przeprowadzą ocenę korzystania z tych reklam w witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych oraz wyświetlania reklam oraz naszej zawartości, po czym udostępnią takie informacje nam i/lub podmiotom zewnętrznym. 

My oraz ci dostawcy zewnętrzni, w tym Google, możemy wykorzystywać technologie podmiotów zewnętrznych w połączeniu z własnymi technologiami w celu analizowania wrażeń, jakie wywierają reklamy, sposobu korzystania przez użytkowników z usług reklamowych, a także interakcji z tymi wyrażeniami i usługami reklamowymi. Zgromadzone informacje mogą również zawierać informacje na temat odwiedzin w naszych Witrynach internetowych, wyświetlanych stron, przeglądanych treści oraz interakcji z tymi treściami. Takie technologie śledzące podmiotów zewnętrznych można skonfigurować między innymi tak, aby: (a) pomagały dostarczać reklam, które mogą zainteresować użytkownika, (b) nie dopuszczały do wyświetlania użytkownikowi tej samej reklamy zbyt wiele razy oraz (c) ułatwiały zrozumienie skuteczności reklam prezentowanych użytkownikowi.

Użytkownik może zrezygnować z wyświetlania określonych reklam na stronie rezygnacji konsumenta z inicjatywy reklamy sieciowej pod adresem http://optout.networkadvertising.org, korzystając z dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics dostępnego pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout lub odwiedzając stronę rezygnacji Digital Advertising Alliance dostępną pod adresem https://www.aboutads.info/choices. Należy pamiętać, że na ten moment nie reagujemy na sygnały blokady śledzenia wysyłane przez przeglądarki. 

Więcej szczegółów na temat plików cookie zawierają Zasady korzystania z plików cookie Rain Bird dostępne tutaj.

Jak przechowujemy informacje użytkownika
Dane osobowe otrzymane przez firmę Rain Bird od użytkownika lub stron trzecich mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub w dowolnym innym kraju, w którym my lub nasi dostawcy usług mają swoje placówki.

Zgoda użytkownika na niniejsze Zasady ochrony prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza zgodę na to przekazywanie danych.

Stosujemy uzasadnione środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe użytkowników zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.  Niniejsze Zasady ochrony prywatności mogą nie stanowić pełnego zestawu praw dotyczących ochrony prywatności, ponieważ mogą się one również różnić w zależności od kraju lub stanu.  Aby mieć pewność co do swoich praw do prywatności, użytkownik może skontaktować się z odpowiednią agencją w swoim kraju lub stanie, która jest odpowiedzialna za nadzorowanie praw konsumentów do prywatności.

Jak udostępniamy informacje użytkownika
Informacje o naszych odwiedzających, użytkownikach, klientach, kandydatach i partnerach stanowią ważną część naszej działalności.  Udostępniamy dane osobowe tylko w sposób opisany poniżej.

Dostawcy usług
Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie, takie jak podmioty przetwarzające płatności, wykonawców, sprzedawców lub dystrybutorów, w celu ułatwienia świadczenia Usług, świadczenia Usług w naszym imieniu, wykonywania usług związanych z Usługami lub pomagania nam w analizowaniu sposobu korzystania z Usług („Dostawcy usług”).  Te strony trzecie mają dostęp do danych osobowych użytkownika wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ich stronom trzecim ani do niewykorzystywania ich w żadnym innym celu, a ponadto są zobowiązane do zachowania ich poufności.

Zatrudnieni usługodawcy należą do następujących kategorii:

 • firmy zajmujące się przetwarzaniem płatności,
 • firmy zajmujące się przetwarzaniem płac,
 • usługi realizacyjne,
 • usługi HR i rekrutacyjne,
 • usługi zarządzania wydatkami,
 • usługi zarządzania danymi,
 • ubezpieczeni i powiązane usługi,
 • usługi marketingowe,
 • usługi bezpieczeństwa.

Strony trzecie
Firma Rain Bird nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie użycza żadnych danych osobowych dotyczących naszych gości, użytkowników, klientów, kandydatów i partnerów żadnym niepowiązanym stronom trzecim.

Egzekwowanie prawa
W pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych użytkownika, jeśli wymaga tego prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Wymogi prawne
Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, w celu:

 • wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 • ochrony praw lub własności Rain Bird,
 • zapobiegania lub badania ewentualnych wykroczeń w związku z Usługami, oraz
 • ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Usług lub społeczeństwa.

Fuzja, sprzedaż lub upadłość
Jeśli sprzedamy całość lub część naszej firmy, dokonamy sprzedaży lub przeniesienia naszych aktywów, lub w inny sposób będziemy zaangażowani w fuzję lub przeniesienie całości lub istotnej części naszej firmy, lub będziemy uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, Rain Bird może przekazać dane użytkownika stronie lub stronom zaangażowanym w taką transakcję.

Jak zabezpieczamy informacje użytkownika
Rain Bird dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji użytkownika.  Podejmujemy komercyjnie uzasadnione wysiłki w celu ochrony danych osobowych użytkownika gromadzonych, wykorzystywanych, przechowywanych, udostępnianych lub przekazywanych w ramach naszych Usług przed dostępem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem przez jakąkolwiek nieupoważnioną stronę.  Należy jednak pamiętać, że nie można w 100% zagwarantować bezpieczeństwa transmisji danych przez Internet lub jakąkolwiek inną sieć publiczną.  Nie obiecujemy, a użytkownik nie może oczekiwać, że dane osobowe lub prywatne wiadomości zawsze pozostaną prywatne.  Ponadto użytkownik odpowiada za podjęcie rozsądnych kroków w celu ochrony swoich informacji przed nieuprawnionym ujawnieniem lub niewłaściwym wykorzystaniem, np. poprzez zachowanie poufności swoich danych osobowych.  

Ochrona prywatności dzieci 
Rain Bird nie sprzedaje żadnych produktów osobom nieletnim i szanuje prywatność dzieci, a także zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie (COPPA). Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej trzynastego (13.) roku życia. Jeśli użytkownik jest rodzicem lub opiekunem i wie, że jego nieletnie dziecko przekazało nam dane osobowe, powinien skontaktować się z nami.  Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Łącza do innych Witryn internetowych
Witryny internetowe i Platformy Rain Bird mogą zawierać łącza do innych witryn lub aplikacji mobilnych, które nie są przez nas obsługiwane, takich jak Facebook, Instagram, Twitter i YouTube.  Po kliknięciu łącza strony trzeciej nastąpi przekierowanie do witryny internetowej lub aplikacji mobilnej tej strony.  Zalecamy zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności każdej odwiedzanej witryny.  Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane w witrynach internetowych, aplikacjach mobilnych lub usługach stron trzecich.

Reklama internetowa i strony trzecie
Witryny internetowe i platformy Rain Bird mogą zawierać reklamy podmiotów zewnętrznych oraz odnośniki do innych witryn internetowych i aplikacji. Zewnętrzni partnerzy reklamowi mogą gromadzić informacje na temat użytkownika podczas interakcji z ich zawartością, reklamą lub usługami. 

Gdy goście nawiązują interakcje z naszymi Usługami online, podmioty zewnętrzne mogą umieszczać pliki cookie w ich przeglądarkach na potrzeby reklamy celowanej. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z takiej reklamy celowanej, musi dostosować ustawienia plików cookie swojej przeglądarki. Instrukcje można znaleźć pod adresem https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Użytkownik może zgłosić rezygnację za pomocą narzędzia WebChoices udostępnianego przez Digital Advertising Alliance pod adresem https://optout.aboutads.info. Aby osobno wybrać opcje dotyczące aplikacji mobilnych na urządzeniach mobilnych, można pobrać z odpowiedniego sklepu z aplikacjami aplikację AppChoices udostępnianą przez DAA. Należy pamiętać, że te narzędzia wyboru dla konsumentów mogą dotyczyć tylko Stanów Zjednoczonych, a ich działanie ogranicza się do firm uczestniczących w programie.

Ujawnianie informacji w stanie Kalifornia
Jeżeli użytkownik jest rezydentem Kalifornii i utrzymuje z nami stosunki handlowe, sekcja 1798.83 Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego pozwala na żądanie zawiadomienia ujawniającego kategorie danych osobowych, które firma udostępniła osobom trzecim, jeżeli takie istnieją, dla celów marketingu bezpośredniego osób trzecich w poprzednim roku kalendarzowym. Aby zażądać zawiadomienia, należy przesłać prośbę na podane poniżej dane kontaktowe. Prawo kalifornijskie zezwala również rezydentom Kalifornii na rezygnację z ujawniania przez firmę Rain Bird danych osobowych stronom trzecim dla ich bezpośrednich celów marketingowych. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z udostępniania swoich danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych, przesyłając stosowną prośbę na piśmie na adres podany poniżej. Należy pamiętać, że firma Rain Bird nie udostępnia ani nie ujawnia danych osobowych użytkownika stronom trzecim dla ich bezpośrednich celów marketingowych. Więcej szczegółów na temat praw użytkownika wynikających z California Consumer Privacy Act (CCPA) można znaleźć w Informacji o CCPA firmy Rain Bird tutaj.

Informacja dla użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych
Ponieważ Internet jest środowiskiem globalnym, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych może wiązać się z przesyłaniem tych danych na skalę międzynarodową, w tym do i/lub poza granice Stanów Zjednoczonych. Dlatego też, komunikując się z nami drogą elektroniczną, użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ten sposób.

W szczególności, jeśli użytkownik znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, powinien mieć świadomość, że gdy korzysta z Witryny internetowej lub Platformy Rain Bird, jego informacje mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów trzecich, których prawo dotyczące prywatności może być uznane w danym kraju za nieodpowiednią ochronę danych. Jeśli użytkownik znajduje się poza terytorium Stanów Zjednoczonych i dobrowolnie przekazuje nam informacje, wyraża tym samym zgodę na ogólne wykorzystanie takich informacji zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności oraz na przekazywanie tych informacji do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów trzecich i/lub przechowywanie ich w tych krajach.

Jeśli użytkownik przebywa w Unii Europejskiej, ma pewne prawa wynikające z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), takie jak:

 • Prawo do otrzymywania informacji na temat gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania i wykorzystywania;
 • Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • Prawo do żądania poprawienia niedokładnych danych osobowych lub ich uzupełnienia, jeżeli są niekompletne;
 • Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wykorzystywania przez nas danych osobowych;
 • Prawo do uzyskania i ponownego wykorzystania swoich danych osobowych do własnych celów;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub przekazywania przez nas danych osobowych;
 • Prawo do wycofania zgody na wykorzystanie przez nas danych osobowych; oraz
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego na mocy RODO.

Mamy uzasadniony interes w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o użytkowniku do celów, które określiliśmy w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, a także w celu optymalizacji korzystania przez użytkownika z Witryny internetowej i Platformy Rain Bird. Zachowujemy i przechowujemy informacje o użytkowniku tylko tak długo, jak długo mamy ku temu uzasadniony cel biznesowy i zgodnie z naszymi zasadami przechowywania danych oraz niniejszymi Zasadami ochrony prywatności.

W odpowiedzi na otrzymanie żądania dotyczącego jednego z praw określonych powyżej firma Rain Bird musi terminowo spełnić żądanie w terminach określonych w RODO dla każdego prawa. Niektóre z powyższych praw nie mają charakteru bezwzględnego i mają zastosowanie tylko w określonych okolicznościach. Rain Bird zobowiązuje się do stosowania do żądań dotyczących tych praw zgodnie z RODO. Chętnie rozwiążemy wszelkie problemy związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, a użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie w sprawie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Nie podejmujemy żadnych decyzji dotyczących użytkownika w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie jego danych.

Zmiany Zasad ochrony prywatności 
Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w naszych Zasadach ochrony prywatności. Powiadomimy użytkownika o wszelkich istotnych zmianach poprzez umieszczenie nowych Zasad ochrony prywatności w Witrynach internetowych i na Platformach Rain Bird oraz zaktualizowanie daty wejścia w życie. Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszych Zasad ochrony prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami. Zmiany w niniejszych Zasadach ochrony prywatności obowiązują od momentu ich opublikowania na tej stronie. Dalsze korzystanie z Witryn internetowych i Platform Rain Bird po wprowadzeniu przez nas zmian jest równoznaczne z akceptacją tych zmian. 

Kontakt 
Zobowiązujemy się do współpracy z użytkownikiem w celu rozwiązania wszelkich skarg dotyczących niniejszych Zasad ochrony prywatności lub przetwarzania danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Zasad ochrony prywatności lub ich stosowania, prosimy o kontakt z nami:

Pocztą: Rain Bird Corporation
               Attn: Privacy Department
               970 West Sierra Madre Ave
               Azusa, CA 91702

Pocztą elektroniczną:    privacy@rainbird.com

Telefonicznie:    888-616-0198