Zgłaszanie Rain Bird nowych pomysłów na produkty

Informacje dotyczące nowego pomysłu, koncepcji lub projektu.

Drodzy wynalazcy:

Landscape pathRain Bird wymaga zapoznania się i podpisania formularza Umowy o zachowaniu poufności przed omówieniem pomysłu na produkt. Prosimy o odesłanie podpisanej Umowy o zaufaniu poufności wraz z rysunkami i innymi szczegółowymi informacjami na temat wynalazku/pomysły na podany poniżej adres.  W przypadku dysponowania patentem lub jeśli patent jest w trakcie rozpatrywania, prosimy podać również odnośne informacje.

Po odebraniu umowy o zaufaniu poufności oraz informacji o pomyśle na produkt, przekażemy te materiały odpowiednim pracownikom działu inżynierii i marketingu, którzy dokładnie rozważą zgłoszony pomysł.  Przedstawiciel Rain Bird skontaktuje się z Tobą, aby poinformować, czy Rain Bird jest zainteresowany realizacją Twojego pomysłu, czy też nie.

Ponieważ woda jest ograniczonym zasobem, Rain Bird koncentruje się na opracowywaniu produktów i technologii, które wykorzystują wodę w najbardziej efektywny sposób i nie rozprowadzają nawozów ani środków chemicznych. Rain Bird uważa, że naszym obowiązkiem jest aktywne działanie na rzecz oszczędzania wody poprzez promowanie jej nie tylko poprzez wydajne produkty do zarządzania nawadnianiem, ale również poprzez edukację, szkolenia i usługi dla naszej branży i naszych społeczności.  Nazywamy tę strategię The Intelligent Use of Water® — inteligentnym wykorzystaniem wody.

Rain Bird Corporation chętnie zapoznać się z Twoim pomysłem na produkt.

Dziękuję za wzięcie pod uwagę Rain Bird.

Pobierz Umowę o zaufaniu poufności

Kathy Ground
Kierownik ds. obsługi klienta
Rain Bird Corporation
6991 Southpoint Road
Tucson, AZ 85756

E-mail: kground@rainbird.com
Telefon: (520) 878-2419
Faks: (520) 741-6168

Column Content