Support - Product Family

Explore o Centro de Suporte da Rain Bird para encontrar manuais, literatura e vídeos sobre produtos da Rain Bird atuais e descontinuados.

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia personal,
llame al número gratuito 866-800-XPRT (1-800477-9778),
de lunes a viernes de 5 am a 5 pm, hora del Pacífico.

Homeowners! If you have any questions or need personal assistance, give us a call toll-free at 1-800-RAINBIRD (1-800-724-6247) Monday through Friday from 5 AM to 5 PM Pacific Time.