POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY RAIN BIRD

 

Data wejścia w życie: 15 kwietnia 2020 r.

Firma Rain Bird Corporation i jej spółki zależne (łącznie określane jako „Rain Bird”, „my”, „nas”, lub „nasz”, w stosownych przypadkach) cenią sobie prywatność naszych gości, użytkowników, klientów, kandydatów i partnerów. Firma Rain Bird szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się ją chronić poprzez stosowanie się do niniejszej polityki. Niniejsza Polityka prywatności opisuje rodzaje informacji, które możemy od Ciebie gromadzić lub które podajesz, odwiedzając strony internetowe firmy Rain Bird, w tym rainbird.com (i powiązane domeny wraz ze wszystkimi subdomenami i powiązanymi stronami internetowymi, „Strony internetowe”), Aplikacje firmy Rain Bird na urządzenia mobilne oraz wszystkie inne powiązane produkty i usługi oferowane przez firmę Rain Bird (indywidualnie i zbiorowo „Platformy Rain Bird”), nasze procesy gromadzenia, wykorzystywania, ochrony i ujawniania tych informacji oraz wybory, które z nimi powiązałeś(-aś). 

Firma Rain Bird przestrzega regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, takich jak kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act; zwanej dalej CCPA) oraz Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (zwanego dalej RODO). Ustawa CCPA określa prawa w zakresie prywatności oraz sposób, w jaki firmy muszą traktować i chronić Dane Osobowe oraz prywatność mieszkańców stanu Kalifornia. Ustawa RODO określa prawa w zakresie prywatności oraz sposób, w jaki firmy muszą traktować i chronić Dane Osobowe oraz prywatność mieszkańców Unii Europejskiej. 

Niniejsza Polityka Prywatności dostarcza informacje o tym, jakie Dane Osobowe gromadzimy, jaki jest cel ich gromadzenia, jakie dane udostępniamy dla jakich podmiotów, oraz informacje o Twoich prawach ograniczających korzystanie z nich itp. Firma Rain Bird nie sprzedaje, nie użycza ani nie wypożycza Danych Osobowych gości,użytkowników, klientów, kandydatów i partnerów.

Proszę uważnie zapoznać się z niniejszą polityką, aby móc zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące Twoich informacji i tego, jak będziemy je traktować. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, nie możesz korzystać ze Stron Internetowych i Platformy Rain Bird. Uzyskując dostęp lub używając Stron Internetowych i Platformy Rain Bird, akceptujesz naszą Politykę Prywatności. Niniejsza polityka może co jakiś czas ulegać zmianie (patrz poniżej). Twoje dalsze korzystanie ze Stron Internetowych i Platformy Rain Bird po wprowadzeniu zmian uznaje się za akceptację tych zmian, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie wprowadzonych aktualizacji.

Gromadzone przez nas dane osobowe

Strony internetowe i Platformy Rain Bird dostarczają wiele różnych usług (Usługi) i informacji dla Ciebie, naszych gości, użytkowników, klientów, kandydatów i partnerów. Aby świadczyć te Usługi i zapewnić Ci najwyższą jakość korzystania z naszych systemów, zbieramy od Ciebie pewne informacje. 

Informacje, które nam przekazujesz

Podczas korzystania z naszych Usług, możemy poprosić Cię o przekazanie nam pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane w celu skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię.  Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Nazwę Twojej firmy,
 • Twój adres,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer telefonu,
 • Informacje o karcie kredytowej,
 • Informacje o paszportach (w celu planowania i organizowania podróży),
 • Informacje o zatrudnieniu (tylko kandydaci),
 • Itp.

Informacje z innych źródeł

W przypadku wystąpienia interakcji z kontem firmy Rain Bird na platformie lub poprzez platformę społecznościową, taką jak Facebook, Instagram, Twitter lub LinkedIn, gromadzimy dane osobowe, które udostępniasz nam na tej stronie lub koncie w mediach społecznościowych, w tym Twój identyfikator użytkownika i/lub nazwę użytkownika oraz wszelkie informacje podane przez Ciebie w związku z korzystaniem z usługi społecznościowej. Należy jednak pamiętać, że platformy te dysponują własną polityką prywatności. Firma Rain Bird będzie gromadzić i przechowywać wyłącznie takie dane osobowe, które są gromadzone przez te platformy społecznościowe. 

Informacje zbierane automatycznie

Niektóre informacje są od Ciebie odbierane automatycznie, a czasami są one gromadzone podczas odwiedzania lub korzystania ze Stron Internetowych lub Platform Rain Bird. Poniżej wymienione zostały informacje, które są automatycznie odbierane lub gromadzone:

 • Nazwa domeny i hosta, poprzez którego uzyskujesz dostęp do Internetu, w tym adres protokołu internetowego (IP) używanego urządzenia i/lub adres IP Twojego dostawcy usług internetowych (ISP);
 • Adres MAC urządzeń używanych do interakcji ze Stronami Internetowymi i platformami Rain Bird;
 • Rodzaj i wersja używanego oprogramowania przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 • Strony odwiedzone przed odwiedzeniem lub po odwiedzeniu naszych stron;
 • Data i godzina dostępu do stron internetowych, czas pobytu oraz określone strony, do których uzyskujesz dostęp podczas odwiedzania stron internetowych;
 • Informacje dotyczące kraju pochodzenia urządzenia i używanego przez niego języka (języków); i
 • Dane geolokalizacyjne.

Używamy tych informacji do monitorowania korzystania ze stron internetowych i platform firmy Rain Bird, oceny wydajności, zapewnienia zgodności technologicznej z urządzeniem oraz rozumienia względnego znaczenia informacji zawartych na Stronach Internetowych i Platformach Rain Bird. Możemy również wykorzystywać te dane do przeprowadzania analiz statystycznych dotyczących wzorców użytkowania przez osoby odwiedzające i innych zagregowanych danych.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Korzystamy z informacji, które od Ciebie i o Tobie gromadzimy w celu realizacji Twoich zapytań i uzyskania wsparcia przy personalizowaniu i stałym doskonaleniu jakości korzystania z naszych Usług.  Nie masz obowiązku dostarczania nam żadnych swoich danych, ale wówczas możesz nie posiadać możliwości korzystania z niektórych części naszych Usług lub nie posiadać do nich dostępu w przypadku, gdy nie dostarczysz nam swoich danych osobowych (przy czym nie możesz korzystać z naszej Strony Internetowej lub Aplikacji bez akceptacji warunków niniejszej Polityki Prywatności). 

Oto niepełna lista przykładów wykorzystywania przez nas gromadzonych danych:

 • Przyjęcie zamówienia;
 • Umożliwienie płatności;
 • Wysyłka produktów;
 • Komunikowanie się z Tobą w kwestiach związanych z produktami i usługami;
 • Umożliwianie rejestracji dla klas;
 • Pozwalanie na kandydowanie na stanowisko z oferty pracy;
 • Zapewnianie wsparcia klienta;
 • Zezwalanie na rejestrację w określonych programach;
 • Organizowanie podróży w Twoim imieniu;
 • Informowanie o ofertach specjalnych;
 • Monitorowanie korzystania z naszej Usługi;
 • Wykrywanie, ocenianie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych i tych dotyczących wydajności,
 • W razie konieczności zapewnianie wsparcia w zakresie ochrony praw i własności, egzekwowanie postanowień Polityki Prywatności, lub zapobieganie szkodzeniu Tobie lub innym;
 • Przeprowadzanie analiz statystycznych dotyczących wzorców użytkowania przez osoby odwiedzające i innych zagregowanych danych; 
 • Dostarczanie Ci odpowiednich reklam z wykorzystaniem informacji demograficznych i preferencyjnych, tak aby reklamy związane z naszą Usługą były kierowane do użytkowników, dla których są one najbardziej odpowiednie;
 • Dostarczanie wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, podobnych do tych, które już kupiłeś(-aś) lub o które zapytałeś(-aś), chyba że zdecydujesz się nie otrzymywać takich informacji, klikając link rezygnacji z subskrypcji lub instrukcje zawarte w każdym e-mailu, który wysyłamy.

Będziemy przechowywać Twoje dane tylko przez okres, w którym będziemy musieli wykorzystywać je do powyższych celów lub zgodnie z wymogami prawa.

Płatności internetowe / Bezpieczeństwo informacji o karcie kredytowej

Firma Rain Bird bardzo troszczy się o bezpieczeństwo Twojej karty kredytowej i danych płatniczych. Z tego powodu nie utrwalamy, nie przetwarzamy ani nie przechowujemy żadnych informacji związanych z kartami kredytowymi w systemach firmy Rain Bird. 

W przypadkach, w których uzyskujemy dostęp do płatnych produktów i/lub usług, współpracujemy z usługami podmiotów zewnętrznych w zakresie realizacji płatności (np. podmiotami przetwarzającymi płatności). Ich podstawową działalnością jest utrwalanie, przetwarzanie i przechowywanie bardzo wrażliwych informacji o płatnościach. Informacje mogą być przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, u których wykorzystanie danych osobowych jest regulowane przez odpowiednią Politykę Prywatności.

Pliki cookies

Wykorzystanie plików cookies / technologii śledzenia

Gdy wchodzisz w interakcje ze Stronami Internetowymi i/lub naszymi platformami Rain Bird, automatycznie otrzymujemy i rejestrujemy informacje z dzienników serwera z Twojej przeglądarki, w tym adres IP, informacje z plików cookies i żądanej przez Ciebie strony. 

Pliki cookies i inne technologie śledzenia (takie jak piksele i sygnały nawigacyjne) składają się z niewielkich fragmentów danych, które często zawierają anonimowy lub pozbawiony elementów pozwalających na identyfikację unikalny identyfikator. Strony internetowe, aplikacje i inne usługi wysyłają te dane do przeglądarki, gdy wysyłasz pierwsze zapytanie do strony internetowej, a następnie przechowujesz dane na komputerze, dzięki czemu strona internetowa może uzyskać dostęp do informacji, gdy wysyłasz kolejne zapytania do stron z tej usługi. Możemy korzystać z tych technologii w celu gromadzenia i przechowywania informacji o tym, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych lub platform firmy Rain Bird (danych takich jak odwiedzone strony, przeglądane treści, wyszukiwane hasła i wyświetlane reklamy), które to informacje są następnie używane w celu zrozumienia Twoich preferencji, abyśmy mogli dostarczać Ci lepszą jakość usługi podczas przyszłych odwiedzin, oraz do gromadzenia zagregowanych danych o ruchu na stronie i interakcjach, abyśmy mogli zaoferować w przyszłości lepszą jakość korzystania z serwisu i narzędzia.

Większość przeglądarek jest początkowo skonfigurowana tak, aby akceptować pliki cookies, ale możesz zmienić ustawienia, aby powiadamiać Cię o skonfigurowaniu lub aktualizacji pliku cookie lub aby całkowicie zablokować pliki cookies. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Pomoc” przeglądarki. Dodatkowe informacje dotyczące plików cookies są dostępne pod adresem https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Pamiętaj, że blokując niektóre lub wszystkie pliki cookies, możesz nie mieć dostępu do niektórych funkcji, treści lub elementów personalizacji dostępnych za pośrednictwem Stron Internetowych.

Pamiętaj, że ustawienia plików cookies są określone dla przeglądarki i urządzenia. Jeśli korzystasz z wielu urządzeń i przeglądarek, musisz zarządzać swoimi ustawieniami na każdym urządzeniu z osobna. Usunięcie wszystkich plików cookies może spowodować usunięcie wszystkich dotychczas zdefiniowanych preferencji.

Korzystamy z systemów śledzenia wiadomości e-mail, które dostarczają nam danych, takich jak kto otworzył lub przekazał wiadomość e-mail, czas jej otwarcia i czy czytelnik kliknął określone łącza w wiadomości e-mail. 

Usługi analityczne

My, a także zewnętrzni dostawcy działający w naszym imieniu (np. Google), możemy wykorzystywać pliki cookies pierwszej kategorii (takie jak pliki cookies systemu Google Analytics), zewnętrzne pliki cookies lub inne zewnętrzne identyfikatory w celu gromadzenia anonimowych danych analitycznych i statystyk dotyczące naszych stron internetowych i sposobu, w jaki są one używane przez naszych odwiedzających, abyśmy mogli usprawnić nasze strony internetowe i Platformy Rain Bird. Nasze serwerowe dzienniki przechowywania mogą gromadzić informacje o nazwach domen, adresach protokołów internetowych, rodzajach przeglądarek internetowych oraz niektóre dane osób odwiedzających Strony Internetowe. 

Dane o Twoich działaniach online mogą być gromadzone w celu dostarczania reklam dostosowanych do Twoich indywidualnych zainteresowań przez nas, naszych partnerów lub podmioty zewnętrzne. Możemy współpracować z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak reklamodawcy sieciowi i giełdy reklamowe, w celu wyświetlania reklam w Internecie, i możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług analitycznych w celu oceny i przekazywania nam i/lub podmiotom zewnętrznym informacji na temat korzystania z tych reklam na stronach podmiotów zewnętrznych, oraz oglądania reklam i naszych treści. 

My i ci zewnętrzni dostawcy, w tym Google, możemy wykorzystywać technologię podmiotów zewnętrznych wraz z naszymi własnymi technologiami, aby analizować wyświetlenie reklam, korzystanie z usług reklamowych, interakcje z tymi wyświetlanymi reklamami oraz usługi reklamowe. Gromadzone informacje mogą również obejmować informacje o Twoich wizytach na naszych Stronach Internetowych, stronach, które przeglądałeś(-aś), oraz o treściach, które zobaczyłeś(-aś) lub z którymi wchodziłeś(-aś) w interakcje. Niniejsze technologie śledzenia należące do podmiotów zewnętrznych można skonfigurować m.in. w celu: (a) zapewniania wsparcia w dostarczaniu reklam, które mogą Cię interesować; (b) zapobiegania zbyt częstemu wyświetlaniu tych samych reklam; oraz (c) umożliwienia zrozumienia skuteczności reklam, które zostały Ci dostarczone.

Możesz zrezygnować z niektórych reklam, odwiedzając stronę organizacji Network Advertising Initiative pozwalającą na rezygnację z wyświetlania reklam w oparciu o zainteresowania, dostępną pod adresem http://optout.networkadvertising.org, za pomocą wtyczki Google Analytics Opt-out Browser Add-on dostępnej pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, lub odwiedzając stronę rezygnacji organizacji Digital Advertising Alliance dostępną pod adresem https://www.aboutads.info/choices. Informujemy, że obecnie nie reagujemy na sygnały typu „nie śledź” pochodzące z przeglądarek. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, zapoznaj się z Polityką plików cookies firmy Rain Bird dostępną tutaj.

W jaki sposób przechowujemy Twoje dane

Dane osobowe otrzymane przez Rain Bird od Ciebie lub podmiotów zewnętrznych mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub w innym kraju, w którym my lub nasi usługodawcy utrzymują swoje obiekty.

Twoja akceptacja niniejszej Polityki Prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza zgodę na taki transfer.

Stosujemy uzasadnione środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.  Niniejsza Polityka Prywatności może nie stanowić całego zestawu praw do prywatności, ponieważ mogą one również różnić się w zależności od kraju lub stanu.  Aby mieć pewność swoich praw do prywatności, możesz skontaktować się z odpowiednią agencją w swoim kraju lub stanie, która jest odpowiedzialna za nadzorowanie praw konsumentów do prywatności.

W jaki sposób udostępniamy Twoje dane

Informacje o naszych gościach, użytkownikach, klientach, kandydatach i partnerach są ważną częścią naszej działalności.  Udostępniamy dane osobowe wyłącznie w sposób opisany poniżej.

Dostawcy usług

Możemy zatrudniać firmy zewnętrzne i osoby fizyczne, takie jak podmioty przetwarzające płatności, kontrahenci, dostawcy lub dystrybutorzy w celu poprawy jakości naszych Usług, świadczenia Usług w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługami lub celem wsparcia w analizie sposobu korzystania z naszych Usług („Usługodawcy”).  Te podmioty zewnętrzne mają dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania podmiotom wewnętrznym lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek innych celów, a także są dodatkowo zobowiązane do zachowania poufności.

Zatrudnieni usługodawcy dzielą się na następujące kategorie:

 • Podmioty przetwarzające płatności,
 • Podmioty ds. płac,
 • Usługi związane z realizacją zamówień,
 • Usługi HR i rekrutacyjne,
 • Usługi zarządzania wydatkami,
 • Usługi zarządzania danymi,
 • Ubezpieczenia i powiązane usługi wsparcia,
 • Usługi marketingowe,
 • Usługi bezpieczeństwa.

Podmioty Zewnętrzne

Firma Rain Bird nie sprzedaje, nie użycza ani nie wypożycza żadnych danych osobowych dotyczących naszych gości, użytkowników, klientów, kandydatów i partnerów żadnym niepowiązanym podmiotom zewnętrznym.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach możemy zostać zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub wymaga tego odpowiedź na ważne zapytania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Wymagania prawne

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Postępować zgodne z obowiązkiem prawnym,
 • Chronić i bronić praw lub własności firmy Rain Bird,
 • Zapobiec potencjalnym nadużyciom związanym z Usługami lub je zbadać, oraz
 • W celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Usług lub społeczeństwa.

Połączenie, sprzedaż lub bankructwo

Jeśli sprzedamy całość lub część naszej działalności, dokonamy sprzedaży lub przeniesienia naszych aktywów, lub w inny sposób będziemy uczestniczyć w fuzji lub przeniesieniu całości lub istotnej części naszej działalności, lub będziemy uczestniczyć w bankructwie, firma Rain Bird może przekazać Twoje dane stronie lub stronom biorących udział w tej transakcji.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane

Firma Rain Bird dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane były bezpieczne.  Dokładamy uzasadnionych handlowo starań, aby chronić dane osobowe gromadzone, wykorzystywane, przechowywane, udostępniane lub przekazywane w ramach naszych Usług przed dostępem, utratą, niewłaściwym użyciem, zmianą lub zniszczeniem przez dowolną, nieupoważnioną stronę.  Należy jednak pamiętać, że żadna transmisja danych przez Internet lub inną sieć publiczną nie może być w 100% bezpieczna.  Nie obiecujemy i nie należy oczekiwać, że Twoje dane osobowe lub prywatna komunikacja zawsze pozostaną prywatne.  Jesteś również odpowiedzialny(-a) za podjęcie uzasadnionych kroków w celu ochrony swoich danych przed nieuprawnionym ujawnieniem lub niewłaściwym wykorzystaniem, na przykład poprzez zachowanie poufności swoich danych osobowych.  

Prywatność dzieci 

Firma Rain Bird nie sprzedaje żadnych produktów nieletnim i szanuje prywatność dzieci, zobowiązując się do przestrzegania Ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie (COPPA – Children’s Online Privacy Protection Act). Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci w wieku poniżej trzynastu (13) lat. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz świadomość, że Twoje małoletnie dziecko dostarczyło nam dane osobowe, pozwalające je zidentyfikować, prosimy o kontakt.  Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy informacje umożliwiające identyfikację dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki mające na celu usunięcie tych informacji z naszych serwerów.

Linki do innych stron internetowych

Strony Internetowe i Platformy Rain Bird mogą zawierać linki do innych stron internetowych lub aplikacji mobilnych, które nie są przez nas obsługiwane, takich jak Facebook, Instagram, Twitter i YouTube.  Jeśli klikniesz link firmy zewnętrznej, nastąpi przekierowanie do strony internetowej lub aplikacji mobilnej tejże firmy.  Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności każdej odwiedzanej witryny internetowej.  Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych, aplikacje mobilne lub usługi.

Reklama internetowa a podmioty zewnętrzne

Strony Internetowe i Platformy Rain Bird mogą zawierać reklamy podmiotów zewnętrznych oraz linki do innych stron internetowych i aplikacji. Zewnętrzni partnerzy reklamowi mogą gromadzić informacje o Tobie, gdy wchodzisz w interakcje z ich treściami, reklamami lub usługami. 

Gdy odwiedzający wchodzą w interakcje z naszymi Usługami online, podmioty zewnętrzne mogą umieszczać pliki cookies w przeglądarkach użytkowników dla celów reklamy ukierunkowanej (targetowania). Jeśli chcesz zrezygnować z takich ukierunkowanych reklam, skonfiguruj ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Instrukcje można znaleźć na stronie https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Możesz zrezygnować za pomocą narzędzia WebChoices organizacji Digital Advertising Alliance pod adresem https://optout.aboutads.info. Aby dokonać oddzielnego wyboru dla aplikacji mobilnych zainstalowanych na urządzeniu mobilnym, możesz pobrać aplikację AppChoices organizacji DAA ze sklepu z aplikacjami dostępnego na urządzeniu. Należy pamiętać, że niniejsze narzędzia wyboru dla konsumentów obejmują swoim działaniem jedynie Stany Zjednoczone, i że są one ograniczone do firm zrzeszonych w organizacjach.

Ujawnienie danych zgodne z prawem stanu Kalifornia

Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia i posiadasz z nami nawiązaną relację biznesową, punkt 1798.83 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia zezwala na żądanie informacji o kategoriach danych osobowych, które udostępniamy podmiotom zewnętrznym, jeśli takowe istnieją, do celów marketingu bezpośredniego prowadzonego przez podmioty zewnętrzne w poprzednim roku kalendarzowym. Aby zgłosić żądanie, prześlij je na dane kontaktowe podane poniżej. Prawo stanu Kalifornii zezwala również mieszkańcom stanu Kalifornia na rezygnację z ujawniania Danych Osobowych przez firmę Rain Bird podmiotom zewnętrznym do celów marketingu bezpośredniego. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z udostępniania swoich Danych osobowych podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych, przesyłając pisemne żądanie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Należy pamiętać, że firma Rain Bird nie udostępnia ani nie ujawnia Danych Osobowych podmiotom zewnętrznym do celów marketingu bezpośredniego. Więcej informacji na temat swoich praw wynikających z kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (CCPA – California Consumer Privacy Act) można znaleźć w Informacji firmy Rain Bird na temat ustawy CCPA, dostępnej tutaj.

Informacja dla użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych

Ponieważ Internet jest środowiskiem globalnym, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych może wiązać się z przesyłaniem tych danych na terenie całego świata, w tym do i/lub poza USA. Dlatego komunikując się z nami drogą elektroniczną, potwierdzasz i zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych w ten sposób.

W szczególności, jeśli znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi, należy pamiętać, że korzystając ze Strony Internetowej lub Platformy Rain Bird, Twoje informacje mogą zostać przekazane do Stanów Zjednoczonych lub innych państw trzecich, których przepisy dotyczące prywatności mogą zostać uznane przez Twój kraj za takie, które nie zapewniają odpowiedniej ochrony danych. Jeśli znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi i dobrowolnie przekazujesz nam informacje, wyrażasz zgodę na ogólne wykorzystanie takich informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz na przekazywanie tych informacji i/lub przechowywanie tych informacji w, Stanach Zjednoczonych lub innych państwach trzecich.

Jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej, posiadasz określone prawa wynikające z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), w tym:

 • Prawo do uzyskania informacji o gromadzonych przez nas danych osobowych oraz o tym, jak przetwarzamy i wykorzystujemy te dane;
 • Prawo do zwrócenia się o dostęp do Twoich Danych Osobowych;
 • Prawo do zwrócenia się o sprostowanie niedokładnych Danych Osobowych lub uzupełnienia, jeśli są niekompletne;
 • Prawo do zwrócenia się o usunięcie Twoich Danych Osobowych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wykorzystywania Twoich Danych Osobowych;
 • Prawo do uzyskiwania i ponownego wykorzystywania danych osobowych do własnych celów;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub przekazywania danych osobowych;
 • Prawo do wycofania zgody na wykorzystywanie przez nas danych osobowych;
 • Prawo do zgłoszenia skargi w organie nadzorczym w ramach RODO.

Mamy prawnie uzasadniony interes w gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, abyśmy mogli zoptymalizować Twoje doświadczenia z witryną i Platformami Rain Bird. Gromadzimy i przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak posiadamy uzasadniony cel biznesowy i zgodnie z naszymi zasadami przechowywania danych i niniejszą Polityką Prywatności.

W odpowiedzi na prośbę o możliwość egzekwowania jednego z praw określonych powyżej, firma Rain Bird w odpowiednim czasie zastosuje się do zapytania w terminach określonych w ustawie RODO dla każdego prawa. Niektóre z powyższych praw nie mają charakteru bezwzględnego i mają zastosowanie tylko w określonych okolicznościach. Firma Rain Bird będzie przestrzegać przepisów w zakresie tych praw, które określono w RODO. Zależy nam na rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych i możesz skontaktować się z nami w każdej chwili w sprawie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Nie podejmujemy żadnych decyzji dotyczących Ciebie na podstawie zautomatyzowanego procesu przetwarzania Twoich danych.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności 

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do naszej Polityki Prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na Stronach Internetowych i Platformach Rain Bird, a także aktualizując „Datę Wejścia w Życie”. Zaleca się okresową weryfikację niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany wprowadzone do niniejszej Polityki Prywatności obowiązują, gdy zostaną opublikowane na tej stronie. Twoje dalsze korzystanie ze Stron Internetowych i Platformy Rain Bird po wprowadzeniu zmian stanowi akceptację takich zmian. 

Kontakt z nami 

Zależy nam na współpracy z Tobą w celu rozwiązywania wszelkich skarg dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub przetwarzania Twoich Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek pytań na temat niniejszej Polityki Prywatności, skorzystaj z opcji Kontakt.

Poprzez wiadomość e-mail: gdpr@rainbird.eu