Pump Manager 2 i Smart Pump

Pump Manager 2 firmy Rain Bird® to rozwiązanie przeznaczone dla osób zawodowo zajmujących się utrzymaniem pól golfowych, które chciałyby uprościć sterowanie pompami, ich monitorowanie oraz raportowanie danych. To zaawansowane oprogramowanie zapewnia pełną kontrolę nad stacją pomp z poziomu komputera lub systemu centralnego sterowania.

Smart Pump firmy Rain Bird to rozbudowane oprogramowanie do centralnego sterowania, które pozwala usprawnić działanie stacji pomp w stopniu większym niż jakikolwiek inny porównywalny produkt na rynku. Integruje ono cały system nawadniania, od zbiornika po zraszacze rotacyjne, porównując stale przepływ rzeczywisty z oczekiwanym. Podejmując na podstawie tych informacji inteligentne decyzje w czasie rzeczywistym, narzędzie to optymalizuje działanie całego systemu, co przekłada się na oszczędność wody, energii elektrycznej oraz ograniczenie zużycia tak cennej instalacji pomp.

Właściwości

Pump Manager 2
Bezpośrednie połączenie stacji pomp z centralnym sterowaniem: Możliwość wyświetlania i modyfikacji pracy pomp z komputera lub tabletu tak, jak gdyby było się tuż obok pompy. Wszystkie dane dotyczące działania pompy znajdują się na komputerze, dlatego dzięki oprogramowaniu Pump Manager 2 wraz z wbudowanymi w nie funkcjami raportowania będziesz na bieżąco dysponować informacjami dotyczącymi czynności wykonywanych przez pompy, przepływu, zużycia wody oraz innymi kluczowymi danymi.
Spersonalizowane raporty: Program umożliwia tworzenie prostych raportów, które można przejrzeć w przyszłości lub wykorzystać do złożenia sprawozdań wymaganych przepisami. Spersonalizowane raporty oraz dane można wyeksportować do pliku w formacie zgodnym z aplikacjami do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takimi jak Microsoft® Excel®.
Kompleksowe rozwiązanie: Interfejs użytkownika dostępny w 11 różnych językach. Oprogramowanie można zainstalować na dowolnym komputerze i wykorzystać do zdalnego monitorowania dowolnego systemu nawadniania wykorzystującego konkurencyjny system sterowania. Co najlepsze, oprogramowanie Pump Manager 2 jest w pełni zintegrowane z wyjątkowym narzędziem centralnego sterowania Smart Pump™ firmy Rain Bird.
Smart Pump™
Pomiar rzeczywistego przepływu: W przeciwieństwie do innego oprogramowania do centralnego sterowania systemem nawadniania Smart Pump podejmuje decyzje na podstawie rzeczywistego, a nie szacunkowego przepływu. Wykorzystując dokładne dane, w czasie rzeczywistym, oprogramowanie Smart Pump automatycznie równoważy zasilanie zgodnie z zapotrzebowaniem systemu. To pozwala zwiększyć wydajność i położyć kres marnowaniu wody i energii elektrycznej.
Nadzorowanie pomp przez całą dobę: Korzystając z oprogramowania Smart Pump, możesz spać spokojnie, mając pewność, że system będzie niezwłocznie reagował na wszelkie zmiany rzeczywistych warunków w terenie, a podejmowane decyzje będą właściwe. Jeśli na przykład pęknie rura, Smart Pump zatrzyma przepływ wody do tej rury, aby nie doszło do uszkodzenia trawnika. Z kolei w przypadku awarii pompy Smart Pump niezwłocznie skoryguje zapotrzebowanie na wodę, aby system nie wyłączył się całkowicie. To przypomina nieco postawienie nadzorcy systemu nawadniania przy każdym zraszaczu na całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.
Na styku integracji i inteligencji: Smart Pump umożliwia płynne zintegrowanie całego systemu nawadniania. Automatycznie uruchamia oczekujące zraszacze lub wstrzymuje pracę aktywnych zraszaczy, aby zmniejszyć przepływ lub zwiększyć zapotrzebowanie, dzięki czemu system nawadniania przez cały czas pracuje z najwyższą wydajnością.

Powiązane dokumenty

Produkty powiązane