Seria EFB-CP

Wysoce trwałe mosiężne zawory nawodnieniowe – konfiguracja przelotowa

Nie ma lepszych zaworów elektrycznych zdalnie sterowanych niż zawory z czerwonego mosiądzu z serii EFB-CP. Szukasz odpornego na zanieczyszczenia, samopłuczącego filtra, który nie tylko sam będzie się czyścił, ale także będzie odporny na gromadzenie się zanieczyszczeń zawartych w brudnej wodzie? Oto EFB-CP!

EFB-CP to idealny zawór do instalacji wody niezdatnej do picia odporny na działanie chloru oraz innych żrących substancji chemicznych zawartych w instalacjach odzyskanej wody ściekowej.

Zawory z serii EFB-CP mają długą żywotność i zapewniają najwyższą wydajność w instalacjach wysokociśnieniowych.

Właściwości

Niezawodne działanie nawet w przypadku instalacji, w których woda jest zanieczyszczona. Filtr samopłuczący odporny na gromadzenie się zanieczyszczeń  
Solidna konstrukcja z czerwonego mosiądzu zapewniająca długi okres eksploatacji.  
Trwała membrana zbrojona włóknem wykonana z EPDM, elastycznego materiału odpornego na chlor i substancje chemiczne  
Dzięki konstrukcji normalnie zamkniętej, z odwróconym przepływem, w przypadku pęknięcia membrany zawór przechodzi w tryb awaryjny w pozycji zamkniętej. Pozwala to uniknąć zalania, strat wody i niekorzystnego wpływu na kształt krajobrazu  
System powolnego zamykania zapobiegający uderzeniom hydraulicznym i uszkadzaniu układu w ich następstwie  
Jednoczęściowy elektrozawór z niewypadającym tłokiem i sprężyną jest łatwy w serwisowaniu. Konstrukcja zapobiega gubieniu części podczas serwisowania w terenie  
Wewnętrzne ręczne płukanie i odpowietrzanie pozwala sterować zaworem bez przedostawania się wody do wnętrza skrzynki. Umożliwia ustawianie regulatora ciśnienia bez włączania sterownika  
Zewnętrzne ręczne płukanie i odpowietrzanie umożliwia wypłukanie zanieczyszczeń z instalacji. Zalecane podczas rozruchu oraz w przypadku innych napraw  
Filtr samopłuczący odporny na gromadzenie się zanieczyszczeń. Strumień wody stale przepłukuje filtr, usuwając z niego cząstki i zanieczyszczenia, zanim nagromadzą się w dużej ilości i spowodują niedrożność filtra  
Można go stosować w instalacjach odzyskanej wody ściekowej: wszystkie modele są obecnie standardowo wyposażone w membrany z EPDM oraz części odporne na chlor  
Trzyletnia gwarancja

Specyfikacje

Dane techniczne

 • Ciśnienie: od 1,04 bar do 13,80 bar (od 15 psi do 200 psi)
 • Przepływ z modułem PRS-D / bez modułu: od 1,14 do 45,40 m³/h (od 0,32 do 12,60 l/s; od 5 do 200 gal/min)
 • Temperatura: do 66°C (150°F)

Parametry elektryczne

 • 24 VAC 50/60Hz (cykle na sekundę) wymagane parametry zasilania zaworu elektromagnetycznego
 • Początkowy prąd rozruchowy: 0,41 A (9,9 VA) przy 60 Hz
 • Prąd podtrzymania: 0,14 A (3,43 VA) przy 60 Hz
 • Rezystancja uzwojenia cewki: 30–39 Ω, nominalna

Wymiary

 • 100-EFB-CP: 15,2 cm x 11,4 cm x 8,3 cm (6” x 4½” x 3¼”) 
 • 150-EFB-CP: 16,5 cm x 14 cm x 11,4 cm (6½” x 5½” x 4½”) 
 • 200-EFB-CP: 17,8 cm x 17,1 cm x 14,6 cm (7” x 6¾” x 5¾”)

Uwaga: Opcjonalny moduł PRS-D zwiększa wysokość zaworu o 5,1 cm (2”).

Modele

 • 100-EFB-CP: 1” (26/34)*
 • 150-EFB-CP: 1½” (40/49)*
 • 200-EFB-CP: 2” (50/60)*

*W ofercie dostępne są gwinty BSP – należy je podać w zamówieniu

Zalecenia

 1. W celu ograniczenia skutków uderzeń hydraulicznych firma Rain Bird odradza przekraczanie natężenia przepływu 2,29 m/s (7,5 stóp/s) w rurociągach.
 2. W przypadku przepływu poniżej 1,14 m³/h (19,21 l/min, 5 gal/min) firma Rain Bird zaleca stosowanie filtracji po stronie dopływu, aby zapobiec gromadzeniu się drobnych zanieczyszczeń poniżej membrany
 3. W przypadku przepływu poniżej 2,27 m³/h (37,8 l/min, 10 gal/min) firma Rain Bird zaleca dokręcenie trzpienia sterującego przepływem o dwa pełne obroty względem pozycji całkowitego otwarcia.

 

Wymiary

100-EFB-CP: 8,3 cm x 15,2 cm x 11,4 cm  – 6" x 4½" x 3¼”  wys. x szer. x dł.  
150-EFB-CP: 11,4 cm x 16,5 cm x 14 cm – 6 ½" x 5½" x 4½”  wys. x szer. x dł.  
200-EFB-CP: 14,6 cm x 17,8 cm x 17,1 cm  – 7" x 6¾” x 5¾” wys. x szer. x dł.

Porównanie modeli

100-EFB-CP: 1" (26/34)    
150-EFB-CP: 1½" (40/49)  
200-EFB-CP: 2" (50/60)

Powiązane dokumenty