Sections

Usługi szkoleń branżowych Rain Bird

Dział usług szkoleniowych Rain Bird współpracuje ze Stowarzyszeniem Nawadniania, Systemem Kształcenia Ustawicznego Architektury Krajobrazu i innymi organizacjami non-profit w celu udostępniania zajęć, w których udział kwalifikuje do zdobywania punktów edukacyjnych. Zajęcia oferowane są na terenie całych Stanów Zjednoczonych, dostępne są również zajęcia online.

Materiały szkoleniowe

Wideo szkoleniowe online • Rain Bird Academy • Harmonogram zajęć • IA CEUs • LA CEUs

Column Content