Pump Manager 2 i Smart Pump

Pump Manager 2 firmy Rain Bird® to rozwiązanie przeznaczone dla osób zawodowo zajmujących się utrzymaniem pól golfowych, które chciałyby uprościć sterowanie pompami, ich monitorowanie oraz raportowanie danych. To zaawansowane oprogramowanie zapewnia pełną kontrolę nad stacją pomp z poziomu komputera lub systemu centralnego sterowania.

Smart Pump firmy Rain Bird to rozbudowane oprogramowanie do centralnego sterowania, które pozwala usprawnić działanie stacji pomp w stopniu większym niż jakikolwiek inny porównywalny produkt na rynku. Integruje ono cały system nawadniania, od zbiornika po zraszacze rotacyjne, porównując stale przepływ rzeczywisty z oczekiwanym. Podejmując w oparciu o te informacje inteligentne decyzje w czasie rzeczywistym, narzędzie to optymalizuje działanie całego systemu, co przekłada się na oszczędność wody, energii elektrycznej oraz ograniczenie zużycia tak cennej instalacji pomp.

Właściwości

Pump Manager 2
Direct Link to Pump Station from Central Control: View and modify pump operations from your computer or tablet as though you were standing right in front of the pump. Since all pump operation data is contained on your computer, Pump Manager 2 and its built-in reporting capabilities can keep you apprised of operations, flow, water use, and other key information.
Customized Reporting: Includes common reports for future review or regulatory reporting. For customized reporting, data can be exported in a file compatible with common spreadsheet applications such as Microsoft® Excel®.
All in One Solution: Standard with 11 different language options. Can be used with any computer and provide remote monitoring for any irrigation system using a competitive control system. Best of all, Pump Manager 2 is fully integrated with Rain Bird’s exclusive central control feature, Smart Pump™.
Smart Pump™
Actual Flow Measurement: Unlike other irrigation central control software, Smart Pump bases its decisions on actual flow, not estimated flow. By using accurate information — in real-time — Smart Pump automatically balances supply with system demand. That means greater efficiency and an end to wasted water and electricity.
24-Hour Pump Supervision: With Smart Pump, you can relax knowing your system will instantly respond to actual field conditions with the right decisions. For instance, if a pipe breaks, Smart Pump will stop water flow to the pipe to prevent turf damage. Or if a pump fails, Smart Pump will make immediate water demand adjustments to keep the system from shutting down permanently. It’s like having your own irrigation supervisor at every sprinkler, 24/7.
Integration Meets Intelligence: Smart Pump seamlessly integrates your entire irrigation system. It automatically starts waiting sprinklers or pauses active sprinklers to reduce flow or increase demand, keeping your irrigation system running at peak efficiency at all times.

Powiązane dokumenty