Cirrus™

Cirrus jest naszym najbardziej zaawansowanym produktem z kategorii systemów centralnego sterowania i pełni rolę mózgu sterującego wieloma niezwykle skomplikowanymi systemami nawadniania pól golfowych. Będąc połączeniem projektowania wspomaganego komputerowo z obrazami GPS wyposażonymi w dane georeferencyjne oraz nowoczesnego systemu planowaniu w oparciu o ewatotranspirację (ET), dostarcza on najbardziej innowacyjnych funkcji, jakich potrzebują pola golfowe o dużych wymaganiach.

Właściwości

Hybrid Communication (Up to 12 interfaces)
Use any combination of field hardware to control irrigation specific to your course requirements.
RainWatch™
Active rainfall monitoring and automatic user-defined irrigation responses dynamically deliver exact application rates and reduce water use—all during an irrigation cycle.
SmartPump™ 
24/7 pump station monitoring allows you to automatically modify irrigation demand based on your actual pump data, increasing your pump station efficiency and protecting your entire hydraulic system
Flo-Manager®
With real-time flow management, Flo-Manager delivers maximum watering flexibility, reducing wear on your pump station and minimizing your water window.
Temporary Station, Schedule and Program Adjust
Fine-tuned adjustments can be made on individual stations, programs, and schedules to resolve temporary irrigation needs.
Quick IRR™ and Simple IRR™
Intuitive programming makes building irrigation programs simple and quick.
Smart Weather™
Automatically adjust your system based on real-time weather events and daily evapotranspiration (ET) measurements for precision irrigation and less waste.

Specyfikacje

Map-Based Control
Up to 3 Courses (54 Holes)
Programs
Unlimited
Schedules
Up to 50 per Program
Interfaces
Up to 12
Satellite Stations
Up to 32,256
IC Stations
Up to 36,000
Pump Stations
Up to 6
Weather Stations
Up to 5

Powiązane dokumenty

Produkty powiązane