Stacje pogodowe

Rain Bird oferuje dwie opcje stacji pogodowych, które pomogą zaspokoić różne potrzeby w zakresie zarządzania nawadnianiem. Zarówno WS-PRO2, jak i WS-PRO LT zapewniają możliwość zarządzania ewapotranspiracją (ET) i raportowania, ale tylko WS-PRO2 oferuje opcjonalnie inteligentne alarmy i reakcje sterowania nawadnianiem za pomocą wydajnego oprogramowania Rain Bird Smart Weather™.

Właściwości

Doskonały model ET
Systemy centralnego sterowania Rain Bird używają wejścia czujnika pogody do określenia współczynnika ET na podstawie sprawdzonego, zastrzeżonego równania do obliczania ET.
Automatyczne pobieranie danych ET/Selektywne użycie
Umożliwia automatyczne pobieranie codziennych danych pogodowych i obliczanie ET w celu określenia czasu nawadniania dla całego systemu lub określonych obszarów, dołków lub stacji.
Nadpisanie ET
Pozwala na łatwe ustawienie wybranych programów w celu ignorowania wartości ET podczas określania czasu pracy.
Zbiornik Opadowy
Pozwala na przeniesienie opadów deszczu z jednego dnia na następny (następne) w celu dokładniejszego obliczania ET.
Obsługa wielu sekcji
Możliwe jest podłączenie do pięciu (5) stacji pogodowych do jednego centralnego systemu sterowania, aby uzyskać bardziej precyzyjne wartości ET zgodnie z różnymi warunkami pogodowymi na polu golfowym.
Maksymalne opady
Zdefiniowana przez użytkownika maksymalna ilość opadów może być ustawiona tak, aby ograniczyć ilość dopuszczalnych opadów dla typów gleb gliniastych lub innych obszarów, które są narażone na duże spływy.
Raporty danych pogodowych
Generuje raporty pokazujące aktualne i historyczne warunki pogodowe godzinowe, dzienne, miesięczne i roczne.
Wiele języków
Możliwość wyboru jednego z 10 różnych języków (angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, portugalski, hiszpański, szwedzki lub chiński).
Jednostki pomiaru
Angielskie lub metryczne 
Spersonalizowane ostrzeżenia z określonymi przez użytkownika wartościami granicznymi i czasem
Deszcz
Wysokie lub niskie temperatury otoczenia
Silne wiatry
Intensywność opadów
Automatycznie wyłączanie/włączanie lub wstrzymanie/wznowienie
W przypadku wykrycia warunków alarmowych systemy centralnego sterowania automatycznie wyłączą lub wstrzymają nawadnianie całego systemu lub tylko konkretnych obszarów (tee boxy, fairwaye, greeny itp.) i włącza ponownie lub kontynuuje nawadnianie, gdy warunki pogodowe znajdą się ponownie w akceptowalnym zakresie dla nawadniania.
Automatyczne powiadamianie
Stacja pogodowa WS-PRO2, przy użyciu komunikatora Rain Bird® Messenger™, może automatycznie powiadamiać o wystąpieniu warunków alarmowych, bez względu na to, gdzie jesteś, za pomocą systemu centralnego sterowania, sygnałów na pagerze, wiadomości tekstowych lub e-mail.

Specyfikacje

WS-PRO LT
Kompatybilne moduły: automatyczne pobieranie danych ET, obsługa wielu stacji pogodowych
System komunikacji: krótkodystansowy
Zasięg transmisji: 6096 m (20 000 stóp)
Wymagane zasilanie: od 16 do 2 VDC
Zakres czujnika temperatury powietrza: od –40° do 50°C (od –40° do 122°F)
Dokładność czujnika temperatury powietrza: ±0,5°C (±0,9°F)
Zakres czujnika wilgotności względnej: 0–100%
Dokładność czujnika wilgotności względnej: ±5%: od 90% do 100% wilg. wzgl. ±3%: od 10% do 95% wilg. wzgl.
Rozdzielczość czujnika wskaźnika opadów: 1 mm (0,04”)
Dokładność czujnika promieniowania słonecznego: ±2,5%
Zakres czujnika kierunku wiatru: 350° mechaniczny, 352° elektryczny
Wartość graniczna uruchamiania czujnika prędkości wiatru: 0,78 ms-1 (1,75 m/h)
WS-PRO2
Kompatybilne moduły: Automatyczne pobieranie danych ET, obsługa wielu stacji pogodowych, Alarmy Smart Weather™, Smart Messenger
System komunikacji: krótkodystansowy
Zasięg transmisji: 6096 m (20 000 stóp)
Wymagane zasilanie: od 9,5 do 16 VDC
Opcjonalne możliwości zasilania: Panele słoneczne
Zakres czujnika temperatury powietrza: od –25° do 50°C (od –13° do 122°F) 
Dokładność czujnika temperatury powietrza: ±1,5°C (±2,7°F)
Zakres czujnika wilgotności względnej: 0 – 100%
Dokładność czujnika wilgotności względnej: ±6%: od 90% do 100% wilg. wzgl., ±3%: od 0% do 90% wilg. wzgl.
Rozdzielczość czujnika wskaźnika opadów: 0,25 mm (0,01”)
Dokładność czujnika promieniowania słonecznego: ±3%
Zakres czujnika kierunku wiatru: 350° mechaniczny, 356° elektryczny
Dokładność czujnika kierunku wiatru: ±4°
Wartość graniczna uruchamiania czujnika prędkości wiatru: 0,4 ms-1 (0,9 m/h)

Powiązane dokumenty